Den Haag wil bestuurlijke boetes voor geluidovertredingen

Gemeente Den Haag, 9 januari 2001

Den Haag wil graag een pilot starten met de z.g. bestuurlijke boete. Hierbij krijgt de gemeente de mogelijkheden om kleine overtredingen in de openbare ruimte direct aan te pakken. De opbrengsten van de bestuurlijke boete worden door de gemeente gebruikt om de intensieve handhavingsinspanning te financieren. Burgemeester en wethouders pleiten hiervoor in een brief aan de ministers van Justitie, Binnenlandse Zaken en Grote Steden en Integratiebeleid. In de huidige situatie betaalt de gemeente de inzet van handhavers uit eigen middelen, terwijl de boeteopbrengsten volledig naar het Rijk gaan. Met de opbrengsten van bestuurlijke boetes kan de gemeente extra investeren in een intensieve handhaving hetgeen de leefbaarheid en de veiligheid in de stad ten goede komt.

Uit de Haagse Stadsenquete 2000 blijkt dat Hagenaars strenger optreden tegen kleine ergernissen toejuichen. De gemeente denkt onder andere aan geluidsovertredingen van de Wet Milieubeheer.

De Vaste Kamercommissie van Justitie is voorstander van de invoering van bestuurlijke boetes voor kleine overtredingen. De minister van Justitie werkt aan een nota over de bestuurlijke boete en voorstellen hoe om te gaan met de opbrengsten hiervan.

Wijziging van de betreffende wetten vergt veel tijd. Den Haag geeft de voorkeur aan een gefaseerde invoering waarbij de bestuurlijke boete eerst wordt ingevoerd voor de APV en de Wet Milieubeheer. Den Haag is bereid om in afwachting van de voor de APV noodzakelijke wijziging van de Gemeentewet een pilot te starten met (onderdelen van) de APV.

Bron: via Nieuwsbank (ingekort)

home...