jaargang 2, nr 2, februari 2001

hinder

Landelijke peiling geluidhinder 1998 op Internet
Martin van den Berg

wegverkeer

TNO: Geluidsschermen minder effectief dan gedacht

Reactie op TNO publicaties over minder effectieve geluidsschermen
Hans van Leeuwen

Gedeelte van het tracébesluit A4, Dinteloord - Bergen op Zoom vernietigd

Door granietkeien te hoge geluidbelasting

spoorwegen

Geldermalsen bezorgd over vervallen verbindingsboog Betuweroute

luchtvaart

Wijziging Wet Luchtvaart door Kabinet aanvaard (5e baan)

Luchtvaartsector: nog geen antwoord op vraag groei Schiphol

Vragen over vliegverbod traumahelikopter

Aantal vliegbewegingen boven vliegveld Eindhoven beperkt

industrie

Den Haag wil bestuurlijke boetes voor geluidovertredingen

advieswereld

Nieuw adviesbureau opgericht: dBvision

Holland Railconsult zelfstandig

algemeen

Vooraankondiging Congres Geluid en Trillingen, 14 en 15 november 2001

Akoestisch Zeilweekend, 15 en 16 september 2001

wetgeving

Asielzoekerscentrum toch geluidgevoelig?

beleid

Uittreksel uit de Vijfde Nota Ruimtelijk Ordening

...home