Luchtvaartsector: nog geen antwoord op vraag groei Schiphol

Amsterdam Airport Schiphol, januari 2001

De Nederlandse luchtvaartsector kan nog geen definitief uitsluitsel geven over de mogelijkheden voor verdere groei op Schiphol op de lange termijn. Dat heeft de sector aan minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat laten weten in een tussenrapportage over het onderzoek naar een beperkte herconfiguratie van Schiphol.

In december 1999 besloot het kabinet dat er voorlopig geen eiland in de Noordzee komt en dat de verdere groeimogelijkheden van het luchtverkeer van en naar Nederland voor de lange termijn in eerste instantie op Schiphol moeten worden gezocht. Aan de Nederlandse luchtvaartmaatschappijen, Luchtverkeerleiding Nederland (LVNL) en Schiphol Group werd vervolgens gevraagd om te onderzoeken of er mogelijkheden bestaan om de verwachte groei binnen de gestelde voorwaarden voor milieu en veiligheid op Schiphol opte vangen door een beperkte aanpassing van het in 2003 operationele vijfbanenstelsel.

In het afgelopen jaar heeft de luchtvaartsector hiertoe een aantal banenstelsels onderzocht. Daarbij is gebleken dat binnen de gestelde geluidsgrenzen drie stelsels nog een substantiŽle groei mogelijk maken. Hiervan scoort het stelsel 6P met een extra noord-zuidbaan tussen de Zwanenburgbaan en de geplande vijfde baan het beste. Dit levert de meeste capaciteit op tegen de laagste investeringen en geluidsbelasting. Het 6P-stelsel heeft echter een groot nadeel: in ca. 10% van de tijd treedt als gevolg van weersomstandigheden (m.n. harde dwarswind) een groot verlies aan capaciteit op. Dat is een belangrijk knelpunt voor een betrouwbare huboperatie. De sector wil het komende jaar verder onderzoek doen naar de mogelijkheden om deze terugval te beheersen. Daarbij zal ook worden bekeken of deze terugval kan worden verminderd door aanleg van een parallelle Kaagbaan. Ook daaraan kleven echter grote operationele problemen.

De luchtvaartsector heeft daarom aan de minister laten weten, dat zij in 2001 een verdere gedetailleerde studie wil doen. Totdat deze vervolgstudies in de tweede helft van 2001 klaar zijn, vraagt de luchtvaartsector van de minister om een ruimtereservering voor de twee banenstelsels die nog verder worden onderzocht en voor een tweede passagiersareaal.

Bron: via Nieuwsbank, ingekort

home...