jaargang 2, nr 1, januari 2001

Milieu Effect Rapportage

Snel een varianten studie met de MER-tool
Joska Paszli

Wegverkeer

Herziening Reken- en Meetvoorschrift Verkeerslawaai
Jan Hooghwerff

Geluidschermen minder effectief dan gedacht?

Rijk ondersteunt uitwerking omleggingsvariant A9

Algemeen

Vooraankondiging Akoestisch Zeilweekend, 15 en 16 september 2001

Cartoon

Daisy en Bella hadden ruzie en maken het weer goed

Luchtvaart

Woningisolatie Schiphol vertraagd

Ontwerp-aanwijzing en MER Rotterdam Airport

Industrie

Mainport Rotterdam: richtlijnen MER vastgesteld

Spoor

NS pakt overlast rangeren rond station Sittard aan

Milieuorganisaties: Magneettrein Zuiderzeelijn scoort slecht op geluid

Spoorverbinding Enschede-Gronau eind 2001 weer in dienst

Burenlawaai

Rijdende Rechter verbiedt muziek in tuin

Beleid

PvdA wil objectievere inpassing

Wetgeving

Publicaties Staatsblad en Staatscourant 2e halfjaar 2000

...home