Groeten van Rottumeroor

In Engeland hebben tienduizenden basisschoolkinderen de dag van hun leven gehad; ze hebben samen een aardbeving veroorzaakt met een kracht van ca. 3 op de schaal van Richter. Door op een afgesproken tijdstip allemaal een paar keer krachtig in de lucht te springen en weer op aarde terug te keren is een geologische rimpeling ontstaan die nog net als aardbeving geregistreerd kon worden. Tienduizenden vibrerende gewichtjes van rond de 30 kilo brengen de aardkorst daadwerkelijk in beweging ! Dit krantenbericht roept in elk geval een heel andere emotie op dan die andere klap die de aarde in beweging wist te brengen, die van 11 september. Die klap werd veroorzaakt door een handvol kwaadaardige mensen, die niet in het minst geďnteresseerd bleken in de gevolgen van hun gruweldaden. Ze zouden ze immers zelf niet meer meemaken. De tienduizenden kinderen moeten reikhalzend hebben uitgezien naar de eerste meetrapporten van de seismologische instituten. Dáár deden ze het immers allemaal voor. Een gat in de lucht springen is al een zeldzame uiting van levensvreugde, maar om dat zo groepsgewijs te doen vergt een ongekende teamgeest en saamhorigheid. En dan blijkt waartoe je als team in staat bent; vele kleintjes maken een grote, zegt een enigszins dubieus gezegde, dat ook al eens door een fabrikant van WC-papier voor commerciële doelen is gebruikt. Het is een troostrijke gedachte dat een terroristennetwerk de wereld beroert, maar dat tienduizend gelijkgestemde schoolkinderen de wereld toch nog net iets méér in beweging zetten

© 2001 Rottumeroor. Overname alleen toegestaan met toestemming van Rottumeroor.

Reactie? Schrijf naar rottumeroor@geluidnieuws.net

home...