Harmonoise: ontwikkeling Europees rekenmodel

Hans van Leeuwen, dgmr, 1 maart 2002

Samen met met een 19tal partners door heel Europa is de ontwikkeling gestart van een nieuw Europees rekenmodel. Het betreft een (geharmoniseerd) model voor het voorspellen van geluid in de buitenlucht voor wegverkeer, railverkeer en industrielawaai. De naam van het project is Harmonoise en dit staat voor Harmonised Accurate and Reliable Methods for the EU Directive on the Assessment and Management Of Environmental Noise. Het project Harmonoise bestaat uit de onderdelen Bron, Overdracht, Integratie en Validatie.

Doel van het project is onder andere om een geharmoniseerd model te ontwikkelen dat ook gedragen worden door alle EU landen. Het model moet betere en meer nauwkeurige resultaten geven dan ieder ander bestaand rekenmodel in Europa. Juist de huidige rekenmodellen geven aanzienlijke verschillen. In het verleden is door DGMR hier onderzoek naar gedaan. (Internoise 1996 en 1997, Journal of sound and Vibration 1996, 6th International Workshop on Railway Noise, Journal of sound and Vibration 2000).

Meer informatie over het project is te vinden onder www.Harmonoise.org.

home...