Groeten van Rottumeroor

Juni was een extreem drukke maand, ook voor geluidtechnisch Nederland. Het MIG wetsontwerp is door de Raad van State in grote lijnen goedgekeurd en zal in het nieuwe Kabinet worden beoordeeld. Aangezien de schaarse specialisten inmiddels hun zetel hebben moeten prijsgeven zal het wetsontwerp daarna, naar te vrezen valt, in de kamer als hamerstuk worden afgedaan. Maar er was nog veel meer aan de hand; Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat liet zich niet onbetuigd. In Lelystad werden op de proefbaan van de Rijksdienst voor het Wegverkeer de winnende ontwerpen voor stille(re) wegen aan den volke vertoond. En het nieuwe reken- en meetvoorschrift voor wegverkeerslawaai zag het licht. En het innovatieprogramma geluid, inmiddels een co-productie van de Ministeries van V&W en VROM, werd halverwege de maand officieel gepresenteerd. Pilots voor stille wegen en spoorwegen zullen nu tot stand worden gebracht, als het geld er tenminste nog steeds is. Op Schiphol werd begonnen met de aanleg van de Vijfde baan die eigenlijk de Zesde blijkt te zijn, en ook daar schijnt het op sommige plaatsen althans stiller van te worden. Het lijkt erop dat akoestisch Nederland nog voor het uitbreken van de Grote Trek naar het Zuiden zijn ei kwijt moest. Om daarna met een gerust geweten te kunnen beginnen aan het zomerreces. Aan het eind van de zomervakantie zullen we dan verrast worden door de plannen van de nieuwe minister van VROM en zijn staatssecretaris voor Milieu. Voor het eerst in de geschiedenis is het beleidsterrein Milieu niet in handen van een bewindspersoon van VVD, D'66 of PvdA. Want van Irene Vorrink tot en met Jan Pronk heeft het departement sociaal-liberale bewindslieden gekend. Wat het CDA voor het geluidbeleid in petto heeft blijft vooralsnog onduidelijk, want het regeerakkoord is daar wel erg summier over. En ding is zeker: Den Haag gaat, al of niet gewild, veel minder invloed uitoefenen dan in het verleden, want van onderop rukken de gemeentelijke geluidplannen op in de MIG-stroom, terwijl uit Brussel de agglomeraties van bovenaf worden opgeroepen om het heft in eigen hand te nemen en na te gaan denken over geluid-actieplannen. De nieuwe staatssecretaris zal dus niet eens zoveel kunnen veranderen, en dat is misschien maar goed ook nu er zoveel mooie plannen panklaar zijn en op uitvoering wachten. Maar dat betekent ook dat de nieuwe Minister van Verkeer en Waterstaat er eentje wordt om goed in de gaten te houden. Wordt mobiliteit nog mr "fun" dan het in het laatste Paarse kabinet al was of gaan we in de file achter het geluidscherm staan ? De tijd zal het leren. Maar de oplossingen liggen hoe dan ook al klaar. En de gemeenten gaan die oplossingen in hun actieplannen gewoon toepassen. Een zonnige gedachte!

2002 Rottumeroor. Overname alleen toegestaan met toestemming van Rottumeroor.

Reactie? Schrijf naar rottumeroor@geluidnieuws.nl 

home...