jaargang 3, nr 12, december 2002

leuk geluid
Prijsvraag: Verklaar het nieuwe VROM logo
Verband tussen huizenprijzen en geluidsniveau in Moskou
V&W enquête: 'Nieuwe infrastructuur hoeft niet ten koste te gaan van het milieu' (tot 3 december 2002)

wegverkeer
Vertraging bij geluidssanering, gereed in 2017
Spoedwet wegverbreding
Stichting Natuur en Milieu: "Haastige spoedwet laat burger stikken"
Staatssecretaris VROM pleit voor verlaging maximum snelheid
Minister Roelf de Boer opent op 4 december Nederlands Wegencongres
Gemeente vervangt nieuwe slijtlaag vanwege geluidshinder

beleid
VROM notitie "Vaste waarden, nieuwe vormen"
VROM: "Recreatiewoningen worden gewone woningen"

geluidsreductie
KNV vraagt nog drie jaar uitstel van PIEK geluidsmaatregel
Publieksinnovatieprijs 2002: KartGeluidsmeting
Marijan Keijzer en Patrick Molenaar

luchtvaart
Onderzoek slaapverstoring rond Schiphol
Schiphol: "Aanpak geluid luchtvaartsector opnieuw effectief"
Nog geen duidelijkheid over mogelijke inkrimping geluidszone Soesterberg

gehoor en spraak
TNO test hoorbaarheid sirenes in gemeente Beuningen
Convenant tegen gehoorschade orkestmusici

arbo
Arbeidsinspectie neemt metaalsector onder de loep

defensie
Verhuizing Marine Luchtvaartdienst van Valkenburg naar De Kooy

trillingen
Promotie: instabiliteiten door trillingen van hogesnelheidstreinen

industrie
Dwangsommen voor asfaltcentrale
Gedoogtoestemming voor ombouw spoorwegemplacement Nijmegen

dieren
Wijziging varkensbesluit houdt rekening met geluidsniveau

...home