Publieksinnovatieprijs 2002: KartGeluidsmeting

Inleiding: redactie
Beschrijving KartGeluidsmeter: Patrick Molenaar en Marijan Keijzer

Op het congres Geluid en Trillingen is door het publiek met overweldigende meerderheid de publieksinnovatieprijs van de Stichting Innonoise toegekend aan de Kartgeluidsmeting. Met deze combinatie van geluidsmetingen en transpondersingalen kunnen karters hun eigen kart beoordelen op Geluidproductie. Dit is zowel belangrijk voor de karters, voor de kartsport, en voor de omwonenden van kartbanen.


Marijan Keijzer bij haar Kart en KartGeluidsmeter

karters optimaliseren zelf 

De karters krijgen tijdens een wedstrijd strafpunten als hun kart teveel geluid maakt. Met proefritten langs de KartGeluidsmeting kunnen ze hun kart ook voor de geluidproductie optimaliseren. Voor de sport als geheel is het belangrijk dat de karts aan eisen gaan voldoen. Binnen Nederland vormt de geluidsproductie namelijk echt een belemmering. 

Geluidsmeting en transpondersignalen in één programma 

Kartgeluidsmeting is een programma dat de meetgegevens van de geluidsniveaumeter en een transponder/ontvanger aan elkaar koppelt, vastlegt en gereedmaakt voor verdere verwerking en visualisatie. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om te bepalen welke kart(s) een te hoog geluidsniveau hebben volgens de voorschriften.

De Transpondermetingen 

Voor een goede meting moet er een meetlus in de baan gemaakt worden. Boven deze meetlus moet ook een microfoon hangen die het geluid opvangt. De meetlus is aangesloten op een ontvanger die signalen van een transponder kan ontvangen. Een transponder is een klein kastje dat op een kart, auto, motor gemonteerd kan worden en dat signalen uitzendt. Deze signalen bevatten de unieke identificatiecode van de transponder. Indien een kart met een transponder over de meetlus rijdt, pikt de ontvanger het signaal van de transponder op en stuurt dit door naar een computer.

De geluidsmetingen 

De microfoon boven de baan is aangesloten op geluidsniveaumeter type 2238 van B&K. Indien een kart onder de microfoon doorrijdt, registreert de dB-meter het geluidsniveau van de kart en stuurt dit via een radiomodem door naar een computer. Voor voldoende nauwkeurige meting is het noodzakelijk dat de dB-meter ingesteld word op het meten in korte periodes (100 milliseconden).

De taak van het programma 

De computer leest de gegevens van de transponder/ontvanger en van het radiomodem. Deze gegevens worden samengevoegd zodat de geluidsniveaumeting gekoppeld kan worden aan een transponder, en dus aan een kart, auto of motor, en zelfs aan een bestuurder. De gegevens kunnen worden opgeslagen om later in softwarepakketten als Microsoft Word of Excel ingelezen te worden voor eventuele verdere bewerkingen. Ook heeft het programma de mogelijkheid om de gegevens overzichtelijk te kunnen uitprinten.

De werking van het programma in het kort 

Als eerste kan er een bestand worden ingelezen met de namen en transpondernummers van alle bestuurders die aan de wedstrijd meedoen. Ook kunnen extra gegevens als de naam van de controleur, datum, locatie, wetgeving en weersomstandigheden worden ingevuld. Deze gegevens zijn belangrijk voor het overzicht dat afgedruk kan worden. Vervolgens moeten de apparaten geconfigureerd worden. De beide apparaten (transpondermodem en radiomodem) zijn aangesloten op een seriële poort van de computer (ook wel RS232- of modem poort genoemd). Hiervoor zijn twee seriële poorten nodig, ondersteuning van één seriële poort en één serieel naar USB convertor is ook mogelijk. Het programma geeft een standaard instelling en met een druk op de Test-knop controleert het programma of de apparatuur goed is aangesloten. 

Nadat alle instellingen gereed zijn is het programma gereed om te gaan meten. Een simpele druk op de Start-knop is voldoende om de meting te starten. De rest gaat helemaal vanzelf.

Als de meting gestopt wordt, krijgt de gebruiker de mogelijkheid om de gegevens op te slaan. Dit gebeurt in een formaat dat geïmporteerd kan worden in Microsoft Word en Excel en daarin makkelijk aangepast kan worden om het zo overzichtelijk mogelijk af te drukken of er eventueel een verdere analyse op los te laten.

Meer informatie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Patrick Molenaar, telefoon: 075-7721472, e-mail: pr_molenaar@hotmail.com  of met Marijan Keijzer, telefoon: 075-6219330.

Aan de informatie in dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend.

home...