Groeten van Rottumeroor

Na jaren van ongekende economische voorspoed zitten we mondiaal even in een dipje. De nieuwe Euro en de oude AEX blijven maar een dalende lijn volgen; de tijden van onbeschaamde zelfverrijking lijken, in elk geval tijdelijk, voorbij. Jarenlang is er leiding gegeven aan ondernemingen met als enig hoger doel de beurswaarde van de aandelen. Bedrijven klonterden aaneen tot onbestuurbare, supernova-achtige afmetingen teneinde de beurskoersen te laten groeien. Raden van bestuur hadden daarbij blijkbaar de oude economische waarheid in gedachten, dat goederen duurder worden naarmate ze schaarser zijn; hoe minder ondernemingen er overblijven, des te groter de beurswaarde per bedrijf ! Maar ineens is dat voorbij. De invloed van deze ontwikkeling zal ons allemaal raken. Waar moeten we heen met onze spaarcenten als er in aandelen geen droog brood meer te verdienen valt ? En ook: wat is eigenlijk de waarde van al die dotcom- en newconomy ondernemingen als de beurswaarde door de vloer blijkt te zijn gezakt ? Ineens gaan raden van bestuur zich weer afvragen of er nog oude intrinsieke waarden, zoals kennis en gemotiveerd personeel, in hun boedel zitten. De wereld zal niet meer dezelfde zijn. Sinds een jaar of twee probeert het Wereld Natuur Fonds ons te overreden om onze spaarcenten te beleggen in natuurwaarden. "Beleg in stilte", roept de club van Prins Bernhard ons in talloze glossies onder andere toe. Hier wordt in elk geval een uitweg geboden voor de vraag waar we met ons spaargeld heen moeten. Maar moeten we dit beleggingsadvies volgen ? Hoe past stilte in de economische structuur ? De Rijksuniversiteit Groningen biedt ons onbedoeld een beleggingsadvies. Uit onderzoek in de belangrijkste stiltegebieden in het westen van ons land blijkt zonneklaar, dat de stilte er steeds schaarser wordt. Steeds vaker dringt het geluid van autoverkeer en vliegtuigen steeds verder door in de gebieden die we zo graag stil zouden hebben gehouden. Als er iets een schaars goed wordt, dan is het wel stilte. Een bijna ideaal beleggingsobject ! Trek dus uw zojuist naar Euro's omgeboekte spaarrekeningen leeg en verrijk uzelf als nooit tevoren. Beleg in Stilte !

2002 Rottumeroor. Overname alleen toegestaan met toestemming van Rottumeroor.

Reactie? Schrijf naar rottumeroor@geluidnieuws.nl 

home...