Weinig animo autoloze zondag (22 september)

Redactie. 1 september 2002

Minister de Boer van Verkeer en Waterstaat stelt in zijn brief van 30 augustus aan de Tweede Kamer dat hij niet van plan is de jaarlijkse autoloze zondag landelijk aan te sturen. SP-Kamerlid Arda Gerkens had hierover vragen gesteld, omdat het animo van een flink aantal gemeenten in Nederland om mee te doen met de autoloze dag op 22 september 2002 gering is, terwijl het animo in de meeste andere Europese landen juist stijgt. Slechts 26  gemeenten doen mee met de autoloze zondag door straten af te sluiten, waaronder Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. In deze grote steden is het autoloze gedeelte beperkt tot een aantal straten, of een gedeelte van de stad. Veel grote gemeentes ontbreken in de lijst, zoals Den Haag, Groningen, 's Hertogenbosch en Haarlem. In sommige provincies (Drenthe en Flevoland bijvoorbeeld) doet geen enkele gemeente mee.  

Volgens de minister wordt de organisatie van de autovrije dag door gemeenten veelal overgelaten aan een actiecomité van actieve burgers. Daar ziet hij het verschijnsel dat deze actieve burgers vaak na een aantal jaren stoppen met het organiseren. Soms om praktische redenen, soms omdat zij vinden dat de gemeente zelf het initiatief moeten nemen. Gemeenten zijn soms huiverig om een autovrije dag te organiseren volgens de minister. Deels vanwege praktische bezwaren (bijvoorbeeld het ontbreken van openbaar vervoer) en deels vanwege onvoldoende motivatie.

Uit een representatief onderzoek van NIPO bleek dat er in Nederland meer voorstanders dan tegenstanders zijn van de jaarlijkse autovrije dag, maar de terughoudendheid van gemeenten wordt daarmee niet weggenomen. De minister is positief over de ontwikkeling om de komende jaren de autovrije dag in het kader van een Mobiliteitsweek te plaatsen. Dat is een benadering die veel meer gericht is op het positief positioneren van alternatieven. Gemeenten kunnen ook zonder het organiseren van een autovrije dag aan deze week meedoen. 

De minister is niet bereid maatregelen te nemen om de 470 gemeenten, die zich nog niet hebben opgegeven voor de autoloze dag, te bewegen om hieraan mee te doen. Wel is door minister Pronk in een brief van 15 mei 2002 een oproep aan alle gemeenten gedaan om mee te doen.

Bronnen: Brief van de minister de Boer aan de Tweede Kamer, 31 augustus 2002
website projectbureau: www.autovrijedag.nl.

home...