Groeten van Rottumeroor

Vanaf het Hooghe Duyn op Rottumeroor kan je, bij gunstige wind, de Nederlandse kust horen. Vooral op zonnige dagen komt een dreun van reclamevliegtuigjesgebrom, beachvolleybalgejuich en strandracegegier mee met de geur van hotdogs en zonnebrandolie. De laatste jaren voegde zich daarbij de monotone house van de talloze geluidinstallaties in de auto´s die de boulevards op en af rijden. Sinds de invoering van de op de hoedenplank gemonteerde booster maakt het niet meer uit of een auto een cabriolet is of een sedan; de bassen dringen ongehinderd door het dunne blik naar buiten en landen na een reisje door de frisse zeelucht op mijn verlaten eiland. Deze geluidexplosie schijnt onderdeel te zijn van het baltsgedrag van de Nederlandse Jongere, dat immers voortdurend aan vernieuwing onderhevig is. De Nederlandse Jongere leeft in de veronderstelling, dat de wijfjes van de Nederlandse Jongere worden aangetrokken door geluiden met frequenties van rond de 30 Hz, die dan ook tijdens het zogenaamde "cruisen" onafgebroken door de Nederlandse Jongere worden voortgebracht. Bij dit baltsgedrag vindt een schifting plaats, want hetzelfde geluid heeft een afstotende werking zowel op de wijfjes als de mannetjes van de Duitse Oudere, die in de warme zomermaanden, waarin gewoonlijk de paring van de Nederlandse Jongere dient plaats te vinden, dezelfde boulevards in groten getale plegen te bevolken. Hierdoor treedt een schifting op, de Duitse Oudere blijft weg en de Nederlandse Jongere kan zijn baltsgedrag ongestoord aanvangen. Blijft over de vraag wat er met de Duitse Oudere gebeurt. Gelukkig is hiervoor nu een adequate maatregel afgekondigd. Het gemeentebestuur van Den Haag heeft besloten het bekende Kurort Bad Scheveningen tot reservaatsgebied uit te roepen. Luidruchtig baltsgedrag zal niet langer worden getolereerd, zodat de Duitse Oudere zich ongestoord aan het dagelijks onderhoud van zijn kuil kan wijden. Staande op het Laeghe Landt van Rottumeroor kan je, juist bij de andere windrichting, de kust van Bad Scheveningen horen. Een aangenaam ruisen van de branding, het schrapen van de Duitse scheppen tegen wat ondergestoven wrakhout. Blijft alleen de vraag hoe het in Bad Scheveningen met de handhaving gesteld is. Want daar zijn we in Nederland niet zo erg sterk in. Beste burgervader, u bent gewaarschuwd; vanaf mijn eiland houd ik de kust van Bad Scheveningen nauwlettend in het oor.

© 2002 Rottumeroor. Overname alleen toegestaan met toestemming van Rottumeroor.

Reactie? Schrijf naar rottumeroor@geluidnieuws.nl 

home...