jaargang 4, nr 2, februari 2003

algemeen
Kabinet: Akkoord met wetsvoorstel EU richtlijn omgevingslawaai
Nieuwe website Brel & Kjr, cursusprogramma en Roadshow (advertentie)
Uitslag prijsvraag "Verklaar het nieuwe VROM logo"
Aankondiging akoestisch zeilweekend 2003

kolumn
Groeten van Rottumeroor

cartoons
Cartoons van de nieuwe geluidnieuws cartoonist

industrie (?)
Carillon Dordrecht krijgt milieuvergunning

wegverkeer
Minder lawaai en vieze lucht bij lagere maximumsnelheid op A13
van Geel: "Voor geluid actievere inzet van overheden nodig"
Duiven neemt maatregelen tegen geluidoverlast

audio technologie
Geluidsdag Vereniging Podium Techniek
AES Conventie maart 2003 in Amsterdam

spraak en gehoor
Ogen trainen de hersenen bij het horen

arbo
Arbouw vraagt aandacht voor blootstelling aan geluid
ABVAKABO: Ziekmakers zwembaden aanpakken

hinder
Geluidsoverlast voetbalveldje Amsterdam beperkt

luchtvaart
Provincie: Meer vliegverkeer Lelystad mag niet leiden tot problemen geluidoverlast
Verruiming nachtelijke openstelling Rotterdam Airport: alleen bij draagvlak in de regio
Laagvliegen boven het Kootwijkerzand

jurisprudentie
Beroep tegen aanleg geluidwal met vuilstortmateriaal ongegrond verklaard

...home