Groeten van Rottumeroor

De Belg Laurens de Keyzer heeft bij uitgeverij Lannoo (bekend van mooie reisgidsen) een boekje uitgebracht onder de titel " Kleine Atlas van de stilte" waarin hij 23 "stil makende" plaatsen in België beschrijft. Dankzij een overvloedige media-aandacht is het werkje nu al een bestseller in Nederland, hoewel de meeste Nederlandse lezers waarschijnlijk nooit een van de 23 beschreven plekken zal aandoen. Dat is misschien maar goed ook, want veel Nederlandse toeristen in het buitenland zijn geen garantie voor stilte of zelfs voor een stil makende stemming. Integendeel: het potje met vet staat al snel tafel, en dankzij René Froger voelen we ons in den vreemde toch een beetje thuis. Niettemin roept de titel van het boekje nieuwsgierigheid op. Zijn er in Vlaanderen en Wallonië nog 23 stil makende plekken te vinden ? En hoe gemakkelijk is zo´n zoektocht ? Zou je er zonder de aanwijzingen van de atlas zelf ook op gekomen zijn ? Of zijn ze zó schaars en zó goed verstopt dat je de atlas echt wel nodig hebt ? Meest intrigerende vraag is natuurlijk, wanneer Lannoo met de Nederlandse versie van deze Kleine Atlas van de stilte zal komen, en welke plaatsen in Nederland er dan in zullen staan. Stil makende plekken zijn misschien niet perse stille plekken, maar het een heeft wel met het ander te maken. Stil makende plekken zijn er in Nederland nog wel te vinden: monumenten voor oorlogsslachtoffers, voor slachtoffers van zinloos geweld, voor vergane helden; vernielde, bekladderde en vervallen kunstwerken, door de buurt niet geaccepteerde geschenken van onbekende kunstenaars; of zomaar, mooie, nog bijna ongerepte stukjes natuur in ons overgeorganiseerde landschap. Stilmakende plekken in een lawaaiige wereld. Maar stille plekken, die zijn er vrijwel niet meer. Plekken waar de van nature aanwezige geluiden nog de boventoon voeren in het orkest van dagelijkse geluidbronnen. Hebben we zulke plekken nog en zouden we er een atlas van kunnen maken ? Ik doe hierbij een oproep aan de lezers van geluidnieuws. Uiteraard alleen van toepassing als zij de luxe van hun stille plekken met de andere lezers willen delen, en zoals hierboven al duidelijk werd gemaakt bergt dat een zeker risico in zich. Gezocht: de stille plekken van Nederland, beschreven op een schaal 1:10.000 of kleiner. Dus niet: "Gemeente Rodeschool", maar "het bankje boven op de heuvel nabij ANWB wegwijzer nummer zoveel ". Leuk als u het "klankschap" ter plaatse meteen even beschrijft. Met een schatting van de geluidbelasting. Benieuwd naar uw reacties. Per e-mail graag. Meer dan één plek insturen mag ook. Als er tenminste zoveel stille plekken zijn. Ik zet zelf in op Rottumeroor, strandpaal 9 (het stille strand).

© 2003 Rottumeroor. Overname alleen toegestaan met toestemming van Rottumeroor.

Reactie? Schrijf naar rottumeroor@geluidnieuws.nl 

home...