Subsidie geluidsarm transportmaterieel op de helling

EVO, 12 juni 2003

In een brief aan bewindslieden van VROM, Economische Zaken en Verkeer en Waterstaat spreken EVO, Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) en Transport en Logistiek Nederland (TLN) hun bezorgdheid uit over het waarschijnlijk schrappen van een stimuleringssubsidie van 6,5 miljoen euro.

Betrouwbare partner

Deze reservering die bedoeld is om de aanschaf van geluidsarm transportmaterieel te stimuleren, is in het verleden meerdere malen toegezegd, onder andere aan de Tweede Kamer. Het ministerie van VROM zou 5 miljoen euro voor haar rekening nemen. VROM dreigt zich nu terug te trekken. Daardoor komt de gehele stimuleringsbijdrage van 6,5 miljoen euro in gevaar.

De organisaties willen dat de overheid zich ook op dit punt opstelt als een betrouwbare partner.

PIEK

In het project PIEK werken het bedrijfsleven, de ministeries van VROM, Verkeer en Waterstaat en Economische zaken samen in het vinden van oplossingen om de geluidsproductie tijdens laden en lossen nabij woningen te reduceren. Inmiddels zijn diverse vormen van geluidarm materieel ontwikkeld.

Uitgestelde investeringen

Voor vervoerders is het geluidsarm materieel duurder dan het reguliere materieel. Een stimuleringsbijdrage is dan ook een belangrijk instrument om de aanschaf van geluidsarm materieel te versnellen en op termijn - doordat er op grotere schaal stil materieel verkocht kan worden - goedkoper te maken. Het bedrijfsleven heeft in afwachting van deze toegezegde maatregel, investeringen in geluidsarm materieel uitgesteld.

Afspraken nakomen

 Het ministerie van VROM wil de toegezegde reservering van 5 miljoen euro schrappen. Hierdoor komt de stimuleringsmaatregel volledig op de helling te staan. Het bedrijfsleven voelt zich door de overheid in de steek gelaten. EVO, KNV en TLN verwachten niet meer, dan dat de overheid zich aan eerder gemaakte afspraken houdt. Zeker daar waar het bedrijfsleven zich op zo'n positieve manier heeft ingezet in het project PIEK, met het bedenken van nieuwe oplossingen te die geluidsoverlast kunnen tegengaan en door het intensief voorlichten van vervoerders en verladers.

Creatieve oplossing

In het radioprogramma ‘De Belofte’ van de NCRV, uitgezonden op 20 juni, werd staatssecretaris Van Geel geconfronteerd met de toezegging van VROM om vijf miljoen euro ter beschikking te stellen voor de aanschaf van stil transportmaterieel. Van Geel beloofde zijn uiterste best te doen voor een creatieve oplossing voor dit probleem.

Bronnen: website EVO, www.evo.nl  
 

home...