jaargang 4, nr 9, september 2003

EEN ANDERE BAAN? ER ZIJN VIER GELUIDNIEUWS VACATURES

algemeen
VROM Geluidsbericht over MIG: LAeq wordt Lden
Oproep deelname Nationale Geluid en Trillingen innovatieprijs
Ans Bosgoed

Zevende Nationale Congres Geluid en Trillingen: 12 en 13 november 2003
Geraldine Woestenenk

isolatie
AANBEVOLEN: Leerzame praktische studiedag over de NEN5077 – Geluidwering in gebouwen
(advertentie)

zomerhinder
Heineken Dance Parade grapt over geluidsoverlast
Geluid kermis Goes na 24.00 uur uit
Overlast van motorboten en -bootjes
Band speelt in tuin
Waarschuwing na weigering geluidslimiet te handhaven

cartoons
Cartoons van Kjell 't Hoen

spoor
Nieuwe milieuvergunning emplacement Haarlem

wegverkeer
Geluidswerende maatregelen langs de E313 te Geel en Laakdal

jurisprudentie
Gemeente hoeft geen geluidsmetingen school uit te voeren

natuur
"Toename laagvliegen Veluwe in strijd met wet"

luchtvaart
Meer burgergebruik De Kooy
Milieudefensie: ‘Schiphol manipuleert politiek’
GroenLinks: ‘Geen rekenfout Schiphol’
Platform Luchtvaart: ‘Demagogie van GroenLinks’
Brief staatssecretaris over handhaving Schiphol
Contra-expertise NLR en reacties daarop
Kabinet: aanpassing van luchthavenbesluiten nodig
Werkplan Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid goedgekeurd

...home