jaargang 5, nr 4, april 2004

spoor
Cobelfret (Zeeland) doet proef met stillere autotrein
Goes gaat in beroep tegen Tracébesluit Sloelijn
Sterkteproblemen Calandbrug Betuweroute wegens geluidsmaatregelen

wetgeving
Sanering in Besluit geluidhinder spoorwegen

industrie
Kamervragen over geluid emplacementen

leuk geluid
Cartoons van Kjell 't Hoen
Tweede Kamerlid Samsom: "Je voelt de stress door de telefoon komen"

gehoor en geluid
N-VA wil alarmsysteem voor doven en slechthorenden
Klachten slechte hoorbaarheid sirene

muziek
Sopraan heeft het moeilijk

evenementen
Meepraten over geluid evenementen Heerlen
Rechters weigeren uitspraak in nachtelijk evenement stadion Feijenoord

arbo
Geluidsnormen Arbo bij vuurwerkevenementen overschreden

wegverkeer
CDA wil af van de graffiti langs de ruit van Rotterdam
Schermtoppen geven additionele geluidsreductie op bestaand scherm
Verhoging maximumsnelheid bussen op 1 mei 2005
Infoblad CROW over ontmenging van ZOAB

luchtvaart
Rotterdam past bestemmingsplannen aan wegens vliegveldcontouren
Aanpak geluidsoverlast regioluchthavens
Actie bij Europees Parlement tegen nachtvluchten

jurisprudentie
Raad van State vernietigt hogere waarde besluit A50

 

Meetresultaten schermtoppen
Meetresultaten schermtoppen


Vuurwerkknallen te hard

...home