jaargang 5, nr 2, februari 2004

industrie
Doorbraak aanpak geluid spooremplacementen
Windenergie locaties in digitaal Streekplan Utrecht
Sirocco project test stillere windturbine

cursussen
Brel & Kjr cursusprogramma Geluid en Trillingen 2004

leuk geluid
Defensie: "Exporteren van geluid"

defensie
Milieubeleidsnota Defensie 2004

cartoons
Cartoons van Kjell 't Hoen

natuur en recreatie
Stiltegebieden in digitaal Streekplan Utrecht
Verzegeling zwembad Kortrijk opgeheven, kinderen mogen weer spelen
Zeehonden vluchten niet voor bouwlawaai

algemeen
Uitslag prijsvraag "Wat betekent Sonicare?"

wegverkeer
Brochure Geluid en Wegdekken
Geluidswal De Meern te laag en te kort
Vlaamse minister wil ook zonnepanelen op geluidsschermen
Gelderland: stil asfalt en geen woningbouw bij (snel)wegen

luchtvaart
Overlast Schiphol bij 16% van de Amsterdammers
DHL en Luchthaven Zaventem
Groen! vraagt minder nachtvluchten Zaventem
Mogelijk meetpunt voor geluidshinder Schiphol in Heemstede

trillingen
Onderzoek naar behandeling botontkalking

wetgeving
Wetsvoorstel Interimwet stad en milieubenadering

 


Locaties windturbines


Zwembad gesloten


Cursussen B&K

 

...home