jaargang 5, nr 1, januari 2004

EEN ANDERE BAAN? BEKIJK DE GELUIDNIEUWS VACATURES

jurisprudentie
Inhoud Nieuwsbrief StAB 4e kwartaal 2003
Wim Drost

recensie
Boekrecensie: Geluid en monitoring
Peter van Tol

wegverkeer
Geluidsmetingen uitgewassen beton
Gerald van Grunsven

Nederlands Wegencongres december 2003
Jan Hooghwerff

Schaalmetingen aan wallen met schermtoppen
Rijk komt met subsidie voor geluidsscherm Apeldoorn De Maten
Onderzoek Dordrecht: geluidsschermen helpen luchtkwaliteit
Vlaamse minister wil zonnepanelen langs snelwegen
Proef langere en/of zwaardere vrachtauto's

beleid
Ministerie van VROM start met verminderen van regels

cartoons
Cartoons van Kjell 't Hoen

natuur en recreatie
Natuur en Milieu onderzoekt stilte in het landelijk gebied

spoor
Onderzoek naar bronmaatregelen langs Zeeuwse lijn

algemeen
Twee geluidsevenementen voortaan onder vlag van NSG en Innonoise samen

industrie
Overijssel: benutten van kennis over geluid
Doorn stelt nadere eisen AMvB inrichtingen
Vergunning TT-Circuit aangepast na uitspraak Raad van State

bouwlawaai
Uniforme regels mobiele puinbrekers

hinder
Sirenes te zacht

luchtvaart
Raad van State vernietigt baanverlenging Eelde: Lden ipv Ke
Groen Links is blij met uitspraak Raad van State over baanverlenging Eelde
Staatssecretaris: Alleen vertraging baanverlenging Eelde

College Amstelveen wil geen schending geluidsafspraken Schiphol
Zorgen in Haarlem over groei Schiphol
Inspectie overweegt boete aan luchtverkeersleiding

Binnenkort besluit afzagen bomen NAVO basis door minister
Mogelijk stillere motoren AWACS Geilenkirchen
BKL contour Vliegveld Drachten

wetgeving
Staatsblad, Staatscourant en NEN normen, overzicht 2003


Uitgewassen beton


Luchthaven Drachten


Sirenes te zacht


 

...home