En miljoen Nederlanders vaak of regelmatig last van de buren

TNS NIPO, 7 mei 2004

Cartoon Kjell 't HoenVan alle volwassen Nederlanders heeft twee procent vaak en zeven procent regelmatig last van zijn buren: samen negen procent. Aangezien er in Nederland ruim twaalf miljoen personen van achttien jaar en ouder wonen, betekent dit dat circa 1,1 miljoen volwassenen vaak tot regelmatig last van hun buren hebben. Nog eens twintig procent ervaart soms burenoverlast (circa 2,5 miljoen personen).

Van de ouderen (55+) heeft 83 procent zelden of nooit last, terwijl dat onder jongeren 64 procent is. Verder zien we dat mensen in de grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag) vaker last hebben van hun buren. Dit komt vooral tot uitdrukking in de percentages "zelden of nooit last" en "soms last": 58 procent van de stedelingen heeft zelden of nooit last van de buren (gemiddeld 71%) en 31 procent soms (gemiddeld 20%). Van degenen die in de drie grote steden wonen, zegt zes procent vaak en vijf procent regelmatig burenoverlast te ervaren, maar dit zijn geen significante afwijkingen van het gemiddelde.

Om aan burengerucht te ontkomen kan men het best in een vrijstaand huis of een twee-onder-een-kap woning wonen. Personen die dit type huis bewonen, hebben in 85 procent van de gevallen "zelden of nooit" last van de buren (tegen 71% gemiddeld); slechts drie procent heeft "regelmatig of vaak" last. Het meest last van de buren hebben degenen die in een rijtjeshuis wonen: twaalf procent heeft vaak of regelmatig last (tegen 9% gemiddeld).

Vooral geluidsoverlast

Als gevraagd wordt (aan degenen die vaak, regelmatig of soms last van de buren hebben) welk soort overlast de buren veroorzaken, blijkt dit met name te gaan om "geluidsoverlast". "Verbaal geluidsoverlast" (schreeuwen, ruzie, praten) is met 59 procent de grootste boosdoener, gevolgd door "geluidsoverlast door muziekapparatuur of de televisie" (44%). Drie op de tien (28%) hebben last van "kinderen van de buren", elf procent noemt "stank", zes procent "drugs- of drankoverlast" en vijf procent "hondengeblaf".

In de grote steden bestaat de overlast - vaker dan gemiddeld - uit geluidsoverlast veroorzaakt door geluidsdragers als muziekapparatuur of televisie (62% tegen gemiddeld 44%). Maar de verbale geluidsoverlast speelt de burger ook in de steden parten (56%, gemiddeld 59%).

Zeven op de tien Nederlanders kennen buren goed

Van de Nederlanders van 18 jaar en ouder zegt 29 procent zijn of haar buren "goed" te kennen; 42 procent kent "sommige buren goed en andere oppervlakkig". Samen dus goed voor 71 procent van de Nederlanders. Veertien procent zegt zijn buren "oppervlakkig" te kennen en nog eens veertien procent kent "sommige buren oppervlakkig en anderen helemaal niet". Slechts n procent zegt "helemaal geen van zijn of haar buren te kennen".

Het blijkt dat ouderen (55+) hun buren beduidend beter kennen dan jongeren (18-34 jaar). Van de ouderen zegt 84 procent (alle of sommige) buren goed te kennen, tegen 59 procent van de jongeren.

Bewoners van vrijstaande huizen of twee-onder-een-kap woningen kennen hun buren relatief goed (82% kent alle of sommige buren goed, tegen 71% gemiddeld). Bewoners van een flat of etagewoning met maximaal vier etages kennen hun buren het minst goed. Slechts twaalf procent van deze flatbewoners kent zijn buren goed (tegen 29% gemiddeld) en 31 procent kent zijn buren oppervlakkig tot niet (15% gemiddeld).

Minder overlast indien men buren kent

Uit het onderzoek blijkt dus dat ouderen hun buren beter kennen dan gemiddeld en dat zij ook minder overlast ervaren. Breder gesteld blijkt dat personen die hun buren goed kennen, beduidend minder vaak burenoverlast ervaren (5% vaak tot regelmatig, 95% soms tot zelden of nooit) dan degenen die hun buren oppervlakkig tot niet kennen (20% vaak tot regelmatig last, 80% soms tot zelden of nooit).

Uitzondering hierop vormen dus degenen die wonen in een flat of etagewoning met maximaal vier etages; zij kennen hun buren relatief slecht, maar ervaren niet vaker dan gemiddeld overlast.

Google

Bron: via Nieuwsbank

home...