Reacties op de Nota Ruimte

Hier reacties op het artikel over de Nota Ruimte van mei 2004

Korte reactie op de uitspraak van Dekker:

Groen houdt geen geluid tegen. Nou ja op wat vegetatiedemping na.
De koehandel is begonnen! De tucht van de vrije markt is een feit. De gemeente kan zonder enige inmenging van bovenaf handjeklap doen met de projectontwikkelaars waarvan de koper wellicht de dupe wordt.

Julien Martin, 4 mei 2004

(nav. de publicatie van de Nota Ruimte door VROM, waarbij Minister Dekker zei: "Het geluid van de spoorbaan mag worden weggestreept tegen het extra groen bij de huizen")


Waar is het uitplaatsen van Schiphol gebleven?

Het is tenminste opmerkelijk, dat met geen woord meer gerept wordt over een studie naar het uitplaatsen van Schiphol naar de Noordzee voor de kust van Nederland.

Nu wordt sluipend steeds meer ruimte toegekend aan het huidige Schiphol en wordt geringschattend gedaan over de geluidshinder. De normen worden steeds opgerekt of aangepast. Men zal weten in de randstad te wonen. Gezondheid wordt op die wijze steeds minder serieus genomen.

Rijk Munniks, 6 mei 2004


De vervuiler betaalt

Op papier geldt: "de vervuiler betaalt". De voorgestelde compensatie van groen tegen geluid zou een manier kunnen zijn om te betalen. Het is daarom en goed idee.

Het belangrijkste is de vraag 'hoe bepaal je de hoogte van de prijs'? We
moeten beseffen dat in feite alleen de ontvanger van het geluid kan
vaststellen hoeveel hem dat kost en wat hij dus voor compensatie hij nodig
heeft. Wanneer de eisen van de ontvanger te hoog zijn voor degene die het geluid wil maken te hoog zijn, zou de geluidproducent daar van af moeten zien.

Het voorstel in de Nota Ruimte een prima plan, maar de genoemde zienswijze over de hoogte van de compensatie dient juridisch ondersteund te worden.

Theo Cornelissen, 26 mei 2004


Oproep Krista van Velzen (Socialistische Partij):

Reageer op de Nota Ruimte

De Nota Ruimte van minister Dekker verdient verzet. Het kabinet heeft besloten om géén inspraak door belanghebbenden en hun organisaties op de nota toe te staan.

Een Kamermeerderheid wil wél een mogelijkheid bieden om te reageren. De Kamercommissie VROM plaatste in de eerste week van mei 2004 een bericht in de Staatscourant met een oproep daartoe.

SP-Kamerlid Krista van Velzen roept op om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Van Velzen: “Het is van groot belang dat zoveel mogelijk belanghebbenden laten weten wat zij van de Nota Ruimte vinden. Ik ben bang dat maar weinig mensen de Staatscourant lezen, daarom heb ik al zoveel mogelijk organisaties aangeschreven en doe ik ook hier een oproep.”

Tot maandag 24 mei 2004 kunt u uw reactie sturen aan de Commissie Vrom, Postbus 20018, 2500 EA Den Haag of via e-mail: cie.vrom@tweedekamer.nl.

Vindt u het ook zo interessant om ingezonden brieven te lezen en van andere meningen kennis te nemen? Doe mee met Geluidnieuws en uit uw mening. Anonieme plaatsing is mogelijk, of geef gerust een valse naam op. Uw reacties worden vertrouwelijk behandeld. Mail naar redactie@geluidnieuws.nl

home...