jaargang 5, nr 5, mei 2004

EEN ANDERE BAAN? BEKIJK DE GELUIDNIEUWS VACATURES

jurisprudentie
Onderbouwing van afweging maatregelen van doorslaggevend belang
Dick van der Gugten

Raad van State: geluidzone gelijktijdig met bestemmingsplan vaststellen

spoor
Hinderonderzoek geluid magneetzweeftrein
Joos Vos

Betuweroute: geluid Havenspoorlijn en evaluatie bronbeleid
HSL: tunnelgeluid binnen de trein

industrielawaai
Geluidsbewust inkopen van machines en installaties
J. Josephs

Stad en Milieu: industrie versus burenlawaai
Raad van State: Uitspraak over geluidshandhaving bij oud-ijzerbedrijf

gehoor en spraak
De invloed van tijdsduur en niveau op geluidslokalisatie
J. Vliegen and A.J. van Opstal

cartoon
Cartoon van Kjell 't Hoen

algemeen
Oproep voor deelname aan de Nationale Geluid en Trillingen innovatieprijs
A. Bosgoed

wegverkeer
CROW publicatie Cwegdek

bouwlawaai
Geen hotelovernachtingen bij 2 nachten met meer dan 55 dB(A) bouwlawaai

luchtvaart
Krachtigste computer van België berekent geluid vliegtuigen
Kamer blokkeert NIMBY-procedure Onderbanken

defensie
Geluid schietkampen Vlieland opnieuw onderzocht

beleid
Van Geel pleit voor schoner, stiller, zuiniger verkeer
Nota Ruimte
Reacties op de Nota Ruimte
Gemeente Amsterdam stelt nieuw milieubeleidsplan vast

 Hinderonderzoek zweeftrein


Stromingsberekeningen

...home