Vrijdag 22 juli 2005 kregen wij het droevige bericht dat onze collega

Ing. Kees van Eerd

overleden is.

Kees heeft haast 15 jaar als leider van onderzoeks- en adviesprojecten op het gebied van akoestiek en milieuvergunningen in ons team gewerkt. Met zijn inzet, creativiteit en met zijn gevoel voor menselijke relaties heeft hij heel veel voor ons betekend. Hij heeft de vestiging in Den Bosch mee helpen opbouwen en is een inspirerende kracht geweest achter ons sociale en ons muzikale weefsel.

Een ernstige ziekte maakte hem dit werk lange tijd onmogelijk, maar de behandelwijze leek goed aan te slaan en hij wilde zelfs alweer wat gaan werken. Het bericht van zijn overlijden heeft onze hoop op een terugkeer echter de bodem ingeslagen en we blijven verdrietig achter. We zullen hem missen.

Onze gedachten zijn bij zijn vrouw, twee kinderen en familie en wij wensen hen veel sterkte toe.

M+P Raadgevende ingenieurs bv
Vught en Aalsmeer

Müller-BBM GmbH, Müller-BBM VuB
München.

home...