jaargang 6, nr 1, januari 2005

EEN ANDERE BAAN? BEKIJK DE GELUIDNIEUWS VACATURES

MIG
MIG II fase 1 en Interimwet stad-en-milieubenadering naar Tweede Kamer
VNG ondersteunt wetsvoorstel Stad en Milieu

spooor
Evaluatie Bronbeleid Betuweroute
NMBS maakt HSL-geluidschermen veiliger voor vogels
Geluid in "Beheerplan ProRail 2005"
18 januari middagsymposium Innovatieplatform Rail: embedded rail in asfalt

wegverkeer
Raad Transportveiligheid onderzoekt geluidsschermen langs snelwegen
RIVM over Nota mobiliteit
RIVM: momenteel 12.000 woningen/geluidsknelpunten langs rijkswegen

luchtvaart
F-16's door geluidsbarrière voor onderschepping
Groen!: "Afbouw nachtvluchten enig alternatief Zaventem"
Gemeente Haarlem wil deelnemen aan Geluidsnet
Trainingsvluchten op Rotterdam Airport voortaan taboe

arbo
Zweminrichtingen: 25% van de medewerkers heeft vaak last van galm en geluid

gehoor en spraak
Neonatale gehoorscreening

milieu effectrapportage
Wijziging MER plicht, bij grote projecten eerder milieueffecten bekijken

industrie
Van Geel wil Wgh aanpassen voor meer windenergie

hinder
Veel hinder en slaapverstoring door wegverkeer in Rijnmond

wetgeving
Staatsblad, Staatscourant en NEN normen, tweede halfjaar 2004

vertel een collega over Geluidnieuws


dit adres wordt niet door Geluidnieuws opgeslagen

 


onveilig scherm


geluidkaart spoor


knelpunten langs rijkswegen

...home