18 januari middagsymposium Innovatieplatform Rail: embedded rail in asfalt

Joep Dickhaut, december 2004

Het Innovatieplatform Rail (IPR) is voorjaar 2004 opgericht na een aanloopperiode van ca 2 jaar, en is momenteel onderdeel van de Stichting Innonoise. Het IPR wil uitgroeien tot hét innovatieplatform (dus ‘railbreed’) van en voor de hele railbranche met verschillende activiteiten en mogelijkheden tot faciliteren. Het Middagsymposium is één van de activiteiten en wordt 2 maal per jaar georganiseerd. Meer informatie over de plannen zal gegeven worden tijdens het komende Middagsymposium. Het Middagsymposium is gratis toegankelijk voor alle bij het IPR aangesloten organisaties. Indien uw organisatie niet aangesloten is en u hebt belangstelling om aan te sluiten, dan kunt u zich aanmelden via de internetsite van Innonoise, http://www.innonoise.nl; knop ‘Platform Rail’.

middagsymposium

Door de gezamenlijke inspanningen van KWS, Heijmans, Haagse Tram Maatschappij en TU Delft is een nieuwe constructie ontwikkeld voor inbouw van tramrails binnen de bebouwde kom: ERIA: embedded rail in asfalt. Spoorstaven worden prefab met kunststof in een stalen u-profiel (‘wervel’) vastgezet. De wervel wordt vastgelijmd in een asfaltverharding. Tijdens het eerste proefproject in Den Haag voor HTM bleek dat met ERIA de uitvoeringstijd aanzienlijk verminderd, bovendien zijn geluid en trillingen door passerend tramverkeer minder en naar verwachting zijn de onderhoudskosten van de ERIA constructie lager dan de conventionele constructie’s.

Wij nodigen u daarom uit voor een symposium over deze innovatie op: Dinsdag 18 januari 2005, in het kantoor van Heijmans Infrastructuur, Stenenkamerstraat 3 in Rosmalen.

Programma

13.30 uur Ontvangst

14.00 uur Welkomstwoord door J. Dickhaut, Innovatieplatform Rail

Voordrachten van:

16.00 Afsluiting en informeel samenzijn

home...