Veel hinder en slaapverstoring door wegverkeer in Rijnmond

DCMR, 14 december 2004

Blootstelling aan geluid leidt in het Rijnmondgebied tot een breed scala aan directe en indirecte gezondheidsklachten. Dit is onderzocht door de GGD Rotterdam en omstreken en de DCMR Milieudienst Rijnmond in opdracht van het samenwerkingsverband Milieumonitoring Stadsregio Rotterdam (MSR) en het ministeries van VROM en VWS. Het doel van het onderzoek was om wetenschappelijk onderbouwde regionale meetgegevens te vinden die de relatie tussen geluid en gezondheidsklachten kunnen vastleggen. Door deze cijfers voor het eerst regionaal inzichtelijk te maken, krijgen de bestuurders handvatten om effectieve maatregelen te kunnen nemen.

Geluidsoverlast leidt tot verschillende gezondheidseffecten zoals hinder, ernstige slaapverstoring en een te hoge bloeddruk. Uit het onderzoek blijkt dat het geluid van wegverkeer in 2002 door twaalf procent (100.000 mensen) van de Rijnmond bewoners van twintig jaar en ouder als hinderlijk wordt ervaren. Drie procent wordt gehinderd door geluid van vliegverkeer, één procent door industrie en 0,3 procent door railverkeer.
Geluid van wegverkeer veroorzaakte in 2002 bij ruim 50.000 (zes procent) van de Rijnmondse bevolking ernstige verstoring van de slaap. Bij 24.000 van de Rijnmonders (3 procent) geeft het geluid van wegverkeer aanleiding tot een verhoogde bloeddruk. Een verhoogde bloeddruk kan leiden tot ernstige gezondheidseffecten zoals hartziekten.

Regionale versus landelijke metingen

Het is voor het eerst dat een dergelijk onderzoek op regionaal niveau plaatsvindt. Landelijk worden de effecten van geluid op de gezondheid al langer gemeten en berekend. Bij het vergelijken van de regionale uitkomsten met de landelijke metingen, kan gesteld worden dat de geluidsoverlast en dus de effecten op de gezondheid in Rijnmond groter zijn dan gemiddeld in Nederland.

 

Regio Rijnmond

Nederland

Hinder n.a.v. geluid van wegverkeer

12%

5%

Slaapverstoring n.a.v. geluid van wegverkeer

6%

2%

Hoge bloeddruk n.a.v. geluid van wegverkeer

3%

1,5%

Toekomst

De verwachting is dat de geluidsbelasting in het Rijnmondgebied in de toekomst toeneemt. Dit betekent dat het aantal (ernstig) gehinderde personen en dat de slaapverstoring in de toekomst eveneens toeneemt, ook al worden diverse maatregelen (geluidsarm asfalt en geluidsschermen) ingezet.

De verdere verdichting van de regio op het gebied van werken, wonen en infrastructuur, met daarbij de wetenschap dat de EU-regels in de toekomst alleen maar aangescherpt worden, geeft in de toekomst een nog grotere druk op het Rijnmondgebied. Door het probleem van geluidsoverlast en de daarmee samenhangende gezondheidsgevolgen tijdig te signaleren, kan samen naar oplossingen worden gezocht om hinder en gezondheidseffecten te beperken.

Aanbevelingen

Met dit onderzoek zijn voor het eerst, met behulp van een rekenmodel, de gezondheidseffecten van geluid in Rijnmond geschat. Het doel van het onderzoek was om wetenschappelijk onderbouwde regionale meetgegevens te vinden die de relatie tussen geluid en gezondheidsklachten kunnen vastleggen. Nu dit doel bereikt is, wil het samenwerkingsverband MSR jaarlijks op deze manier de effecten tussen geluid en een gezondheid berekenen. Het milieumonitoringrapport van MSR kan op deze manier met een aantal gezondheidsindicatoren worden uitgebreid.
In 2003 zijn ook de effecten van de luchtkwaliteit op de gezondheid in Rijnmond onderzocht. De resultaten van dit onderzoek werden in juni 2003 door MSR gepresenteerd.

Bron: website DCMR, www.dcmr.nl

home...