Van Geel wil Wgh aanpassen voor meer windenergie

Ministerie van VROM, 13 december 2004

Tijdens het nationaal symposium 'Duurzame Energie' op 8 november 2004 heeft staatssecretaris van Geel van VROM een speech gehouden. Het symposium van het projectbureau Duurzame Energie (PDA) handelde over de rol van overheden bij de realisatie van duurzame energie. Het PDA is in 1997 opgericht door onder meer de rijksoverheid en de energiesector. Het PDA wil het draagvlak voor durzame energie vergroten.

In zijn speech besteedde de staatssecretaris aandacht aan windenergie en geluid. Hieronder een letterlijk citaat:

"Windmolens op land moeten in 2010 bij elkaar een vermogen hebben van1500 MW. Het Rijk, de provincies en gemeenten hebben hierover in het zogeheten BLOW-convenant afspraken gemaakt. Vorige week heb ik de ingebruikneming van de 1000e MW gevierd. Dat ziet er dus goed uit, 1500 MW is te halen. Misschien is er zelfs wel meer mogelijk door in de toekomst windmolens meer bij elkaar te zetten of te integreren in bestaande infrastructuur. Verder wil ik de wet geluidshinder zo aanpassen, dat hierdoor meer windenergie mogelijk is. Ook is het een optie om windmolens meer op industrie- en bedrijventerreinen te plaatsen. Bij grootschalige herinrichtingen van terreinen krijgt windenergie veelal nog te weinig aandacht. Het is aan gemeenten en provincies om hierop te letten. Aan de markt de taak om zich te richten op verdergaande kostenreducties, want ook op land zijn de windmolens nog niet concurrerend met andere vormen van elektriciteitsopwekking. "

Bron: via Nieuwsbank

home...