jaargang 6, nr 3, maart 2005

EEN ANDERE BAAN? BEKIJK DE GELUIDNIEUWS VACATURES

beleid
Gemeente Apeldoorn pakt geluidshinder aan
Erik Roelofsen

spoor
Herziening Reken- en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai
Jan Hooghwerff

Aanvraag voor subsidie geluidsscherm Langedijk weer afgewezen
Tracébesluit Sloelijn vastgesteld
Bouwvoorbereiding rond Sophiatunnel opgeschort
Provincie Brabant: "Spoorsector moet verantwoordelijkheid nemen"

aankondigingen
Informatiemiddag afweging geluidmaatregelen 22 maart 2005
NSG-Geluidshinderdag: Horeca- en evenementenlawaai, 20 april 2005
Jan Kuiper

Young Innonoise is uitgenodigd door VROM, 14 april 2005
Barbara Brus

Symposium SilentRoads 24 mei 2005
Jan Hooghwerff

Call for papers: Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit 2005
Geraldine Woestenenk

cartoons
Drie cartoons van Kjell 't Hoen

industrielawaai
Gedoogbesluit voor transformatorstation
Zuivelfabriek krijgt dwangsom

woningisolatie en bouwakoestiek
Inzet ISV-gelden voor de nieuwe wijkaanpak Hoorn
Herziene praktijkrichtlijn voor geluidwering
Voorspelling van regengeluid

evenementen en horeca
Aanpassing ontheffingsbeleid motorcrosswedstrijden
Geluidsnormen evenementen Utrecht
Dwangsommen voor horecazaken in Moerdijk

wegverkeer
Kunstwerk op containerwal langs A58 Minder geluid A7 door nieuw asfalt
Bestemmingsplan Stationseiland Amsterdam afgekeurd door Raad van State

luchtvaart
College Hengelo stemt in met doorstart luchthaven Twente
PvdA: "Rotterdam airport verdient rode kaart"

dieren
Politie neemt honden in beslag

vertel een collega over Geluidnieuws


dit adres wordt niet door Geluidnieuws opgeslagen

 


Kunstwerk op wal


Afweging spitsstrook


Call for papers GTL 2005


Geluidsplannen Apeldoorn


Voorspelling van regengeluid

...home