jaargang 6, nr 11, oktober 2005

EEN ANDERE BAAN? BEKIJK DE GELUIDNIEUWS VACATURES

isolatie
Reacties op "Een ge´soleerde vloer - wat ging er fout?"

schermen
Reactie van de NSG op eerder artikel
Geen schadevergoeding vanwege geluidsscherm langs A20

innovatieprogramma geluid
Highlights

arbo
Hearing Academy "Nieuwe EU richtlijnen werken nog steeds lawaaidoofheid in de hand"

audiologie
Het voorspellen van spraakverstaanbaarheid bij aanwezigheid van een stoorspreker
door Koenraad S Rhebergen, Niek J. Versfeld & Wouter A. Dreschler

aankondigingen
ProRail symposium "Meten & Rekenen Geluid Emplacementen", 31 oktober 2005
Congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit, 9 en 10 november 2005

cursus
CURSUS Trillingen, gebouwschade en hinder (advertentie)
door Carel Ostendorf

windturbines
Onderwatergeluid van windmolenparken

luchtvaart
GIS-3 onder verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat
Bergschenhoek vreest voor leefbaarheid vanwege Rotterdam Airport
Planbureau: Groei regionale luchthavens beperkt door geluidsoverlast
Ruimte voor woningen bij Roermond door verkleining contour

beleid
Nota Mobiliteit gepresenteerd
Stand van zaken wijziging Wet geluidhinder
Raad van State acht gecumuleerde geluidbelasting in procedures belangrijk
door Jan Hooghwerff en Theodoor H÷ngens

 

vertel een collega over Geluidnieuws


dit adres wordt niet door Geluidnieuws opgeslagen


 

...home