SenterNovem verstrekt brongegevens rijkswegen

SenterNovem, 27 november 2006

Op 12 december 2006 verzorgt SenterNovem de bijeenkomst Brongegevens rijkswegen in vergadercentrum Hoog Brabant te Utrecht. Tijdens deze middag zullen de brongegevens van rijkswegen op een feestelijke wijze worden uitgereikt. Deze gegevens hebben de agglomeratiegemeenten nodig bij het maken van geluidsbelastingkaarten en actieplannen in het kader van de Europese richtlijn omgevingslawaai. Doelgroep van de bijeenkomst zijn de geluidsdeskundigen bij agglomeratiegemeenten.

Deelnemers aan de bijeenkomst krijgen informatie over verwerking van de data en de benodigde hulpmiddelen. Presentaties worden verzorgd door medewerkers van SenterNovem, Rijkswaterstaat en de gemeente Delft.

Ge´nteresseerden kunnen zich aanmelden via website www.senternovem.nl/omgevingslawaai en ontvangen na aanmelding een definitieve agenda en de routebeschrijving. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.

Het volledige programma van deze middag is te vinden op de eerder genoemde website.

Datum: dinsdag 12 december 2006
Tijd: 13.30 - 17.00 uur
Locatie: Hoog Brabant
Doelgroep: contactpersonen geluid bij agglomeratiegemeenten
Organisator: SenterNovem

De brongegevens zijn zorgvuldig tot stand gekomen. Tevens is door diverse acties de kwaliteit van de gegevens gewaarborgd. Zo zijn diverse diensten van Rijkswaterstaat betrokken bij het verzamelen en controleren van de brongegevens. Daarnaast is met een pilot uitgebreid getest dat de gemeenten goed met deze gegevens kunnen werken.

Mocht u nog vragen hebben over dit onderwerp dan kunt u die stellen via een contactformulier op de website www.senternovem.nl/omgevingslawaai, of contact opnemen met de Helpdesk, T 030 - 239 35 33 tussen 09.00 en 12.00 uur.

SenterNovem voert de Richtlijn Omgevingslawaai rijkswegen in opdracht van Rijkswaterstaat uit.

home...