jaargang 7, nr 7, juli 2006

EEN ANDERE BAAN? BEKIJK DE GELUIDNIEUWS VACATURES

aankondiging
Akoestisch zeilen - 9 en 10 september 2006, Kaageiland, Zuid-Holland

geluidmeten
Een uniek experiment: ringonderzoek Geluid
Gerald van Grunsven en Michiel de Ruiter

kolumn
Voetbal is oorlog, door Teus Mopher

innovatieprogramma geluid
Highlights

weg
Opmars en ontwikkelingen dunne deklagen
Judith Doorschot

Milieufederatie wil 40 dB(A) op 250 meter vanaf A4
Rijkswaterstaat test Rollpave - afrolbaar asfalt

spoor
Gemeente gaat dwangsom 10.000 euro invorderen van Prorail

geluidsschermen
Ontwikkeling luchtzuiverend geluidsscherm
Almelo neemt noodmaatregelen tegen vogelsterfte bij geluidscherm

luchtvaart
MNP: Keuzes tussen milieu en economie zijn onvermijdelijk voor Schiphol
CPB: Inperking van de groei van Schiphol is duur

horeca
Beoordeling geluid horeca "op het gehoor"

wetgeving
Van Geel over herziening Wet geluidhinder

jurisprudentie
Bussen rijden te hard; gemeente handhaaft niet

vertel een collega over Geluidnieuws


dit adres wordt niet door Geluidnieuws opgeslagen

 


Milieuvriendelijk geluidscherm


Veel metingen dunne deklagen


Kosten/baten geluidsreductie SPL

 

...home