jaargang 7, nr 6, juni 2006

EEN ANDERE BAAN? BEKIJK DE GELUIDNIEUWS VACATURES

wetgeving en beleid
Eerste Kamer: "Wet geluidhinder ontoereikend wettelijk instrument"
Lastige situatie rond recreatiewoningen in Renkum
"Lokaal geluid" hoog op de Toekomstagenda

spoor
Dwangsom tegen goederentreinen Zeeuwse lijn geschorst
Nog geen Duitse geluidsmaatregelen Betuweroute

innovatieprogramma geluid
Highlights

weg
Gemeente Drimmelen handhaaft 30 km op doorgaande routes
Geen snelheidsverlaging tot 80 km/uur op ringwegen

industrie
Wakker liggen van windturbines
Klachten leiden tot staking werkzaamheden

arbo
Er komt een nieuw arbo besluit

laagfrequent geluid
Bromtoon in Gouda nog onvindbaar

luchtvaart
Belgische Raad van State verwerpt geluidsnormen Zaventem niet
Gemeente Castricum teleurgesteld in kabinetsstandpunt Schiphol
Gezondheid rond Schiphol stabiel maar mogelijk bloeddrukeffect
Kabinet wil bescherming buitengebied Schiphol

vertel een collega over Geluidnieuws


dit adres wordt niet door Geluidnieuws opgeslagen


Geluid Schiphol buitengebied +3

 

 

...home