Hinder van motorfietsen

Ingezonden brief, 16 oktober 2006

Ik lees in Geluidnieuws zo weinig over het steeds maar toenemende gegil van motorfietsen. Dat staat - als onderdeel van lichte motorvoertuigen - in schril contrast met de voortreffelijk gelukte geluidsonderdrukking van automobielen - enkele pubers met dubbele uitlaatpijpen daargelaten. Ik vrees, dat bij akoestische berekeningen over wegverkeerslawaai dit gegil een te geringe weging krijgt "omdat het een gering aantal betreft".

Is op dat gebied geen (uniforme) EU-regelgeving? Zijn er aan fabrikanten van deze machines geen emissiebeperkende maatregelen opgelegd? Of wordt daar aan gesleuteld zoals aan brommers? En hoe staat het met de handhaving van (eventuele) regels?
De meest voorkomende klachten zijn:
1. nachtelijke gierders op landelijke wegen en in de bebouwde omgeving
2. groepen (zondags-)recreanten op rivierdijken en in natuurgebieden (ooit stiltegebieden!!!) zowel met hoge als met lage toeren (HD-angels/penosers) die allen meer van hun eigen lawaai dan van de groene omgeving lijken te genieten.

J.J. van Oostendorp

Reactie 1
Ter geruststelling, er is van alles geregeld over motoren. Zowel voor oude motoren als voor nieuw verkochte motoren (inderdaad EU richtlijnen). Om deze reden kom je ook vrijwel geen luchtgekoelde motoren meer tegen, allemaal vloeistofgekoeld, en daarmee veel stiller. Ga maar luisteren bij een motorzaak, moderne motoren zijn zeer stil tegenwoordig. Probleem is alleen dat er een aantal rijders zijn die graag herrie maken, en dus een lawaaiige uitlaat monteren. Politie controleert zelden op geluid, het is moeilijk, er zijn speciaal opgeleide agenten en speciale apparatuur voor nodig. Dus, wat vaker handhaven op geluid kan eventuele overlast flink reduceren, op papier is alles goed geregeld.

Mark Moerman, Milieuspecialist Geluid

Reactie 2
De handhaving op het gebied van brommers vindt plaats door het toepassen van lik op stuk beleid. De eisen die er in het reglement motorvoertuigen staat slaat op de emissie eisen "af fabriek". Deze mogen door de eigenaar van het voertuig niet worden gewijzigd. Door het invoeren van het brommercertificaat kunnen de brommer gekoppeld worden aan de eigenaar en is registratie van de overtreding makkelijker geworden.
Bij het easy-riders project worden veelplegers harder aangepakt en worden zelfs brommers in beslag genomen. De rechter accepteert dit. Voor mij zit er weinig verschil tussen motoren en brommers.

De hinder van brommers is wel veel hoger omdat er vaak ook aspecten als veiligheid op fietspaden, crossen op pleintjes, opgeschoten jongeren en fysiek de locatie van het fietspad (canyon tussen huizen, onderdoorgangen, doorsnijden parken en langs achtertuinen).

Aanpak van ....hinder. dient dus op twee vlakken plaats te vinden, te weten:
1. aanscherpen emissie eisen.
2. lik op stuk met hoge pakkans.

Thijs Meijer, Milieu-adviseur Geluidhinder en Luchtkwaliteit

Wilt u reageren en/of kunt u de vragen beantwoorden? Stuur uw reactie naar: redactie geluidnieuws

home...