Provincie Gelderland heeft als eerste provincie totaalbeeld van geluidoverlast

Provincie Gelderland, 5 maart 2007

Provincie Gelderland heeft als eerste Nederlandse provincie al haar geluidskaarten op orde. Hiermee is Gelderland de eerste provincie die vijf jaar voor de wettelijke termijn alle kaartmateriaal op orde heeft en daarmee ook goed inzicht heeft in de knelpunten. Alle Europese lidstaten moeten in 2012 geluidskaarten hebben volgens de Europese Richtlijn omgevingslawaai. Ze vormen de basis voor het maken van actieplannen om geluidsoverlast terug te dringen.

Inzicht

Gedeputeerde René van Diessen: “De Provincie wil de geluidskaarten in een vroeg stadium klaar hebben zodat we ook snel inzicht hebben in de maatregelen die moeten worden genomen. Hierbij gaat het om maatregelen als het plaatsen van geluidsschermen, geluidswallen en het gebruik van
bijvoorbeeld stil asfalt. Doordat de kaarten zo vroeg klaar zijn, hebben we snel zicht op de belangrijkste knelpunten in de regio. Voor burgers die last hebben van geluid, is dat een goede zaak.”

De provincie heeft geluidskaarten voor de wegen met 6 miljoen auto’s. Daarnaast heeft de provincie ook voor overige provinciale wegen de geluidsbelasting reeds in beeld gebracht. Door het kaartmateriaal heeft de provincie een eenduidig beeld van de geluidssituatie langs alle
provinciale wegen. De kaarten zijn van belang voor verschillende processen waar de provincie mee te maken heeft:

Belang aanpak geluidsoverlast

Geluidsoverlast is Europees een aandachtspunt. Overlast van geluid kan invloed hebben op de gezondheid van mensen. Door een teveel aan lawaai kan de rust van mensen worden verstoord en kunnen mensen bijvoorbeeld klachten krijgen over gebrek aan slaap. Hart- en vaatziekten kunnen  hiervan het gevolg zijn.

N309 Elburg

De N309 bij Elburg staat in de top zes van provinciale wegen met de meeste geluidsoverlast. Wegen met een geluidsbelasting van meer dan 65 decibel, waaronder dus de N309, staan boven aan het prioriteiten lijstje.

Ans de Gunst, aldus een artikel in De Stentor, die in een oud boerderijtje pal langs de N309 (Eperweg) woont, is niet verbaasd dat de weg in de top zes staat. "We zijn hier negen jaar geleden komen wonen. Een prachtige plek, maar wat een lawaai! De eerste weken konden we er 's nachts niet van slapen. En het wordt steeds erger, zelfs op de zondag." Overlast van geluid kan invloed hebben op de gezondheid van mensen, zo blijkt ook uit onderzoek. Variërend van slaapgebrek tot hartziektes. "Dat hebben wij gelukkig niet. Je went er ook aan, hoewel het wel erg fijn zou zijn als er wat aan gedaan werd. Het aanleggen van stil asfalt, zoals in het centrum van 't Harde, scheelt al een boel.", aldus de berichtgeving in de Gelderse krant.

Bron: Provincie Gelderland, via Nieuwsbank, aangevuld met tekst uit een bericht in De Stentor

home...