Bijna 400.000 woningen met meer dan 55 Lden langs rijksinfrastructuur

Redactie, 30 juli 2007

De Nederlandse geluidswereld is dit jaar druk bezig geweest met het maken van geluidskaarten. De resultaten zijn inmiddels beschikbaar op het internet.

Uit de resultaten blijkt dat er bijna 140.000 woningen langs rijkswegen liggen met een Lden van meer dan 55 dB, en 260.000 langs spoorwegen. In totaal zijn het bijna 400.000 woningen. De geluidskaart van Schiphol is op het moment van schrijven nog niet te vinden op het Internet.

In een plaats als Leiden zijn er 22.200 woningen met een geluidsbelasting van meer dan 55. Dat is 41% van het totaal van de woningen.

Geluid van snelwegen tijdens de hele dag

De hoeveelheid geluid in dB (met de kleur op de kaart) Aantal woningen Aantal mensen Aantal mensen dat het geluid hinderlijk vindt Aantal mensen dat het geluid erg hinderlijk vindt
55 - 59 (groen) 103.500 239.500 50.300 19.200
60 - 64 (geel) 27.400 63.800 19.100 8.300
65 - 69 (oranje) 6.300 15.000 6.200 3.000
70 - 74 (rood) 1.100 2.600 1.400 800
Meer dan 75 (paars) 100 200 100 100

Geluid van spoorlijnen (met jaarlijks meer dan 60.000 treinen)

Op allerlei manieren zijn de kaarten inmiddels beschikbaar. Hieronder een aantal voorbeelden voor de gemeente Leiden/Leiderdorp.

Voorbeeld kaart rijkswaterstaat, wegveerkeer Lden, via www.rijkswaterstaat.nl

Voorbeeld Spoorweglawaai Leiden, via www.prorail.nl

 

Hieronder cumulatief Lden, Bron: http://www.mdwh.nl/download/Rapport%20Geluidskaarten.pdf

Ter illustratie hieronder een voorbeeld op een willekeurige plaats in Londen, vanaf Londen noisewebviewer

home...