Kaart met geluidzones toegevoegd aan Deventer Milieuatlas

Gemeente Deventer, 18 maart 2008

Afbeelding: Gemeente DeventerAan de Deventer Milieuatlas is een kaart toegevoegd die het geluid van het weg- en spoorverkeer in kaart brengt.

De themakaart met geluidzones van het wegverkeer geeft een beeld van het geluid van de hoofdwegen in Deventer door middel van geluidcontouren. Hoe dichter je bij een weg woont, hoe meer geluid je hoort.

Geluid wegverkeer

De geluidcontouren zijn berekend op basis van inschattingen. Ook de verhouding van het geluid van personenauto’s, vrachtauto’s en bussen is bekend. Met deze gegevens en een aantal omgevingskenmerken (zoals de soort bestrating en de aanwezigheid van bomen) zijn de geluidseffecten van het wegverkeer in beeld gebracht. Deze zijn nauwkeurig genoeg om een redelijk beeld te krijgen van de situatie. Voor weergave van de precieze situatie moet er meestal een geluidmeting worden uitgevoerd.

Geluid spoorverkeer

Op de Milieuatlas staat ook een kaart met geluidzones spoorverkeer. Deze kaart kan worden gecombineerd met de nieuwe kaart geluid wegverkeer. Dit geeft dan een globaal beeld van de geluidsituatie door verkeer.

Deventer als voorbeeld

Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu denkt na over een landelijke Atlas voor de Leefomgeving. De Deventer Milieuatlas wordt hierbij gezien als voorbeeld voor deze landelijke Atlas. Daarom wil het ministerie graag weten wat inwoners van de Deventer Milieuatlas vinden. Bezoekers van de Milieuatlas (http://www.deventer.nl/Wonen/Leefomgeving/Milieu/Milieuatlas)

worden gevraagd mee te doen aan een online vragenlijstonderzoek. Onder de deelnemers verloot de gemeente vijf sets van twee kaartjes voor Filmhuis de Keizer.

Milieuatlas

Eind oktober is de nieuwste versie van de Milieuatlas op internet gezet. De Milieuatlas geeft een beeld van de milieusituatie. De verschillende milieuthema’s (zoals bodem, geluid en lucht) worden met aparte kaarten weergegeven. Elke kaart is voorzien van een toelichting.


Bron: Website Gemeente Deventer

home...