NSG: "B&W Utrecht lappen wetgeving aan hun laars"

NSG, 2 juli 2008

B&W van Utrecht zien het niet zitten om de gemeenteraad een actieplan geluid voor te leggen. Daarmee lappen ze de wetgeving aan hun laars en gaan ze voorbij aan de mogelijkheden om het leefklimaat en de gezondheid van Utrechters te verbeteren en extra inkomsten te genereren. De Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) in Delft vindt dit ongepast, kortzichtig en een zichzelf respecterend college onwaardig.

Op grond van de Wet geluidhinder waren vorig jaar ruim zestig Nederlandse gemeenten (waaronder Utrecht), provincies en het ministerie van Verkeer en Waterstaat verplicht geluidskaarten op te stellen. Op basis daarvan dienen zij dit jaar (vóór 18 juli) actieplannen op te stellen en daarover te communiceren met burgers. Utrecht stelde wel een geluidskaart en conceptactieplan op, maar B&W willen het plan niet voorleggen aan de inwoners en de gemeenteraad van Utrecht. Dat betekent weggegooid geld voor het opstellen van de geluidskaart en het actieplan.

Daarmee lappen ze bovendien nationale wetgeving aan hun laars en versterken ze het beeld van een onbetrouwbare overheid; burgers moeten zich aan de regels houden maar ‘de overheid’ blijkbaar niet.

Afgezien van deze verwerpelijke houding van B&W van Utrecht, kan hen verweten worden dat ze blijkbaar weinig belang hechten aan een goed leefklimaat en een goede gezondheid van de Utrechtenaren. Het door B&W aangevoerde argument dat er onvoldoende geld is voor geluidsmaatregelen toont aan dat men blijkbaar een (zeer) lage prioriteit geeft aan geluidshinderbestrijding, ondanks dat wordt erkend dat (te) veel geluid verstrekkende gezondheidseffecten heeft.

Recent onderzoek in de regio Rijnmond laat zien dat geluidshinderbestrijding niet alleen geld hoeft te kosten maar ook kosten bespaart. Met een beter woon- en leefklimaat is winst te behalen op het vlak van gezondheid en de waardestijging van woningen. Beide laten zich in harde euro’s vertalen. Voor gemeentes is de waardestijging van woningen het meest interessant. Naarmate er minder geluid in een omgeving is, stijgt de waarde van een woning. Door geluidsmaatregelen stijgen dan dus ook de WOZ-opbrengsten. Op die manier kunnen de kosten voor geluidsmaatregelen (deels) worden terugverdiend. Dat zou voor B&W van Utrecht een reden moeten zijn om - net zoals de andere grote gemeenten - snel met een slim actieplan geluid te komen.

home...