Amsterdam doet onderzoek naar stille plekken

Gemeente Amsterdam, 17 november 2008

De meerderheid van de inwoners van Amsterdam kan een rustige plek vinden in hun woonomgeving. Dat blijkt uit een onderzoek naar de beleving van stilte in de stad van de gemeentelijke Dienst Onderzoek en Statistiek.

Duizend Amsterdammers werkten mee aan dit onderzoek. De helft van de ondervraagde Amsterdammers vindt dat ze in een rustige buurt woont. De Europese Richtlijn Omgevingslawaai is de directe aanleiding voor het onderzoek en voor de bijhorende actie ' Stille Plekken'. De helft van de ondervraagden vindt dat ze in een rustige buurt woont en 82% kent een stille plek in de woonbuurt. In het centrum zijn dat wat minder, maar ook daar weet 63% een rustige plek te noemen.

Toch vindt ongeveer de helft van de Amsterdammers dat er meer aandacht moet zijn voor stilte in de stad.

Het meest genoemd werden: het Begijnhof, gevolgd door het Vondelpark, de Sloterplas of het Sloterpark en het Westerpark. De helft van de respondenten bezoekt de genoemde plek wekelijks. In 95% gaat het om groene of waterrijke gebieden. Overigens weet 20% van de ondervraagden geen stille plek te noemen.

Stille plekken worden belangrijk gevonden: 75% hecht eraan. De behoefte aan stilte en rust is vooral afhankelijk van leeftijd: jonge mensen hechten minder waarde aan stilte in de buurt of de stad dan mensen van middelbare leeftijd en ouder. Bij jonge mensen speelt de dagelijkse drukte wel een rol in de waardering voor rust: jonge mensen met een druk leven vinden stilte belangrijker dan jonge mensen met genoeg vrije tijd.

Stille Plekken

Bij de meting van stille plekken is niet gelet op decibellen, maar op de beleving van stilte en rust in de stad door de mensen die er wonen. Naast dit onderzoek is de ook de actie Stille Plekken gehouden, waar diverse media in september ruim aandacht aan hebben besteed. Op de website www.amsterdam.nl/stilleplekken vonden Amsterdammers informatie over stilte in de stad en konden reacties worden achtergelaten.

Achtergrond

Aanleiding voor het onderzoek en de actie is de Europese Richtlijn Omgevingslawaai die onder meer aangeeft dat overheden actieplannen moeten maken waarin staat hoe stille gebieden beschermd kunnen worden. Het gaat dan met name om stedelijke agglomeraties. Buiten de stadscentra bestaan al de bekende ‘stiltegebieden’. Verder hebben gemeenten de mogelijkheid om stille gebieden in de stad aan te wijzen en te beschermen.

Twee jaar geleden bracht de Gezondheidsraad het advies “Stille gebieden en gezondheid” uit. Daarin staat dat stille gebieden geluidhinder en andere vormen van stress kunnen compenseren. Het advies wijst op het belang van stille plekken voor de gezondheid. Stilte is steeds minder te vinden in Nederland.

Vervolg

De komende tijd wordt bekeken hoe stille plekken beschermd kunnen worden. In de eerste helft van 2009 verschijnt een kaart waarop alle stille plekken worden aangegeven.

Bron: DRO Amsterdam

home...