Actieplan: Provincie Groningen ook stil asfalt

Provincie Groningen, 25 juni 2008

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen heeft de geluidsbelastingkaart hernieuwd en het ontwerp-actieplan geluidsbelastingkaart vastgesteld. De geluidsbelastingkaart geeft het omgevingslawaai weer dat wordt veroorzaakt door het wegverkeer op de provinciale wegen waarop in 2006 meer dan 6 miljoen voertuigen passeerden. In totaal gaat het hierbij om 24 kilometer weg in de gemeenten Groningen, Leek, Veendam, Pekela en Winschoten.

Het ontwerp-actieplan beschrijft mogelijke maatregelen die de komende 5 jaren kunnen worden toegepast om de geluidsbelasting op deze provinciale wegen te beperken. Het ontwerp-actieplan omvat als uitgangspunten dat bij geluidsbelastingen hoger dan 50 dB het wegdek wordt vervangen door stiller asfalt en als er vervolgens nog geluidsbelastingen hoger zijn dan 62 dB, worden in overleg met de bewoners mogelijk afschermende voorzieningen aangebracht.

Bron: Zie Actieplan

home...