Ochtend- en avonddistributie: Stil, schoon en veilig de stad in

Persbericht Platform Detailhandel Nederland, 2 april 2008

Het Platform Detailhandel Nederland vindt dat als de bevoorrading van winkels aan de normen voor geluid voldoet, het mogelijk moet zijn een nationale ontheffing te krijgen voor venstertijden.

Het Platform Detailhandel Nederland verzoekt minister Cramer van VROM deze eis in te willigen.

Een groot aantal gemeenten in Nederland kent venstertijden. Gemeenten kiezen hiervoor vanuit het idee overlast voor omwonenden en bezoekers te beperken. Bevoorrading buiten de files om gaat sneller, efficiënter en veiliger, en resulteert in een verbetering van de luchtkwaliteit.

De praktijk toont aan dat bevoorrading in de avond en vroege ochtend mogelijk is zonder overlast. Een grote winkelketen heeft gedurende drie maanden een succesvolle proef uitgevoerd met bevoorrading buiten de vastgestelde laad- en lostijden. Andere winkelketens hebben al voor tientallen miljoenen euro's geïnvesteerd in vrachtwagens en rolcontainers die minder geluidsoverlast veroorzaken. Ook vaker de mogelijkheid willen zij vaker de mogelijkheid hebben om in de randen van de dag te bevoorraden.

Zelfs als het hele wagenpark van de detailhandel voldoet aan de strengste geluidsnormen, krijgen innovatieve bedrijven geen nationale ontheffing om in de randen van de dag te bevoorraden. Bedrijven zouden niet met elke gemeente afzonderlijk in onderhandeling hoeven te gaan, om per straat ontheffing te krijgen voor venstertijden. Ochtend- en avonddistributie levert namelijk alleen maar voordelen op, voor iedereen!

 

Bron: Platform Detailhandel Nederland

home...