Ingezonden brief over hagelkanonnen

mei 2008

Hallo,
Nadat ik een artikel: “Weinig burgers kennen geluidsnormen voor woonomgeving” had gelezen hoorde ik figuurlijk alweer de fruitkanonnen knallen.
Gek werd je ervan. Wat de komende zomer gaat gebeuren moeten we nog afwachten.
Mijn vraag was meteen: Kent de gemeente de geluidsnormen voor de woonomgeving?
Onze fruittelers knallen er al jaren maar op los zelfs jaren zonder vergunning. Deze wordt dan na een klacht van ons alsnog verstrekt.
Klachten en bezwaren leveren geen duidelijke oplossing. Ook niet voor de fruitteler want hij moet een goede productie kunnen aantonen om subsidie te krijgen.
Of de kanonnen nu wel of geen vogels verjagen ze knallen de hele zomer lang en dat elke 2,5 minuut.
In de vergunning staat 1 keer per 10 minuten maar er staat niet bij hoeveel kanonnen een fruitteler mag plaatsen.
Bij ons achter stonden er afgelopen jaar 4 dus elke 2,5 minuut een knal. Niet normaal.
Ik heb op andere plaatsen gezien dat er netten over de boomgaard gespannen waren. Dat heeft volgens mij meer effect om vogels te weren.
Als ik niet aan de bel trek knalt dat ding 24 uur aan een stuk. Dat is toch niet te missen voor de BOA’s.
Zeven jaar ben ik al bezig maar een duidelijk beleid is er niet en zodoende blijft de fruitteler zijn recht om te knallen gebruiken.
Dat wij als buurtbewoners geen woongenot meer hebben telt volgens mij niet mee.
Wij wonen in het mooie gebied rondom Kasteel Groot Buggenum te Grathem en net tegenover dit kasteel zit een grote fruitteler die dan in de mooiste tijd van het jaar het buurt en woongenot voor vele mensen verpest.
Hebt u raad voor ons?
Groetend Fam: Hamer, te Grathem

Reactie op deze brief door Theo Cornelissen, Oranjewoud, 5 mei 2008

Jammer dat geluid tegen hagel en tegen vogels door elkaar worden gehaald, dat maakt het gesprek erover ondoorzichtig.
Wat overwegingen: - Samenwerking maakt sterker. - Helpt het in dit geval niet om aan te sluiten bij de geluidvoorschriften in vergunning of AMvB? (Een impulstoeslag toepassen) - Welke besluiten zijn al genomen? Dwing de gemeente tot het nemen van besluiten. Daar is bezwaar en beroep tegen mogelijk. (het niet nemen van een besluit moet ook al een besluit worden gezien)
veel strekte en succes toegewenst!

home...