Stilte en Rust campagne voor Vlaanderen

Minister-President Vlaanderen, 26 maart 2008

De Vlaamse Minister van Plattelandsbeleid, Kris Peeters, roept besturen, instellingen en verenigingen op tot het opstarten en uitbouwen van projecten die bijdragen tot het beleven van stilte- en rustkwaliteit op het Vlaamse platteland. Minister Peeters cofinanciert maximum 50% van de totale kostprijs van het project, met een maximale cofinanciering van 20.000 euro per project.

STeR

Door het ondersteunen van pilootprojecten die de kwaliteiten stilte en rust als een collectieve waarde op het Vlaamse platteland bevorderen, wil deze STeR (Stilte en Rust)-campagne bijdragen aan het maatschappelijk draagvlak voor meer rust en stilte in de gehele samenleving.

Iedereen heeft nood aan stilte en rust. Deze kwaliteiten kan men vinden op het platteland. In drukke tijden is het platteland voor veel mensen zowel voor bewoners als voor bezoekers een plaats waar je tot rust kan komen. Stilte is een authentieke waarde van het platteland en brengt het beste van het platteland samen. En van de aandachtspunten van het Vlaamse plattelandsbeleid is om deze authentieke waarden van het platteland ter harte te nemen n te vrijwaren.

De lokale pilootprojecten moeten een voorbeeldfunctie hebben en zich richten op het realiseren van concrete, zichtbare resultaten op het terrein. Met deze oproep wil de minister impulsen stimuleren die vanuit de lokale gemeenschappen zelf komen.

Tot 15 september 2008 hebben lokale initiatiefnemers tijd om een project rond stilte- en rustbeleving uit te werken en in te dienen. Een jury zal deze projecten beoordelen.

Minister Peeters cofinanciert maximum 50% van de totale kostprijs, met een maximale cofinanciering van 20.000 euro per project.

Voorbeelden

Voorbeelden van dergelijke stilteprojecten kunnen zijn:

  • Ontwikkelen en realiseren van een mobiliteitsplan dat bijdraagt tot de stilte- en rustbeleving in een bepaald gebied.
  • Uitwerken van een circuit of netwerk van trage wegen met specifieke aandacht voor stilte- en rustbeleving.
  • Ontwikkeling van een bezoekerscentrum rond stilte- en rusteducatie.
  • Opzetten en realiseren van een gebiedsgericht sociaal-cultureel of educatief programma rond stilte- en rustbeleving.

(bron: Interbestuurlijk Plattelandsoverleg (IPO))

Wie een project rond stilte- en rustbeleving wil starten, kan tot 15 september 2008 een aanvraag tot financiering indienen. De ingediende projecten worden beoordeeld door een jury.

Bron: Kabinet van de Vlaamse Minister-President

 

home...