Tachtig procent gemeenten te laat met geluidsplan

Nieuwsbericht Binnenlands Bestuur, augustus 2008

Slechts dertien van 63 gemeenten in dichtbevolkte gebieden hebben een actieplan tegen geluidsoverlast ingeleverd bij het ministerie van Vrom, terwijl Europese regelgeving dat verplicht. De uiterste inleverdatum was vorige week zondag.

Volgens geluidskaarten van de gemeenten hebben meer dan 230 duizend Nederlanders overdag last van verkeerslawaai. 's Nachts zouden meer dan 87 duizend mensen de slaap niet kunnen vatten door verkeersherrie, stelt adviesbureau DHV. Op de geluidskaarten staat aangegeven hoeveel geluid in de gemeente wordt geproduceerd.

Voorschot
De gemeenten krijgen geen boete opgelegd van de Europese Commissie voor het niet inleveren van het actieplan. Wel behoudt het ministerie zich het recht voor het voorschot terug te vorderen dat de gemeenten van het rijk hebben ontvangen voor de kaarten en de actieplannen. ‘De actieplannen worden eind van dit jaar aan de Europese Commissie aangeboden, dus de volgende deadline is op 31 december’, verklaart een woordvoerder van DHV.

Bereikbaar
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) laat in een reactie weten dat het niet vreemd is dat de betrokken gemeenten het actieplan niet op tijd hebben ingediend. ‘Zo'n actieplan opstellen is niet gemakkelijk. De geluidshinder naar beneden brengen is niet snel haalbaar’, zegt een woordvoerder. ‘Je kunt alles wel afsluiten, maar dat is een rigoureuze beslissing. Een stad moet natuurlijk wel bereikbaar blijven’, licht zij toe.

Geen zorgen
Het ministerie van Vrom maakt zich niet veel zorgen over de te late inlevering. ‘De gemeenten zullen al in een vergevorderd stadium zijn met de plannen, maar het definitieve plan is nog niet af’, licht een woordvoerder toe. Het ministerie verwacht dat de vijftig gemeenten die nog geen actieplan hebben ingediend, dit voor eind dit jaar doen.

Brussel
De 63 gemeenten liggen in de regio's Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Heerlen. Deze agglomeraties hebben meer dan 250 duizend inwoners en zijn door Brussel aangewezen, licht de VNG-woordvoerder toe. Het bureau begeleidt en adviseert de gemeenten in opdracht van het ministerie. Het is voor het eerst dat de geluidsoverlast op deze manier wordt aangepakt. In 2012 staat de volgende 'ronde' op de agenda. Dan moeten ook gemeenten in gebieden met meer dan honderdduizend inwoners een actieplan maken.

Bron: Binnenlands Bestuur

home...