Ingezonden brief - Pleidooi voor handhaving geluidseisen

Jos Reubsaet, 5 september 2008

Bij deze een reaktie op het door DHV in opdracht van het ministerie van VROM verrichte onderzoek naar de geluidhinder die door bewoners in stedelijke gebieden wordt ondervonden van het wegverkeer. (Zie het artikel Binnenstedelijk wegverkeer veroorzaakt 87.000 slaapverstoorden)

Aanleiding tot dit onderzoek is de verplichting die vanuit 'Brussel' is opgelegd om de geluidoverlast in kaart te brengen. Het uitgevoerde onderzoek leverde 87.000 gehinderden 's nachts en 230.000 gehinderden overdag.

Dit is weer een papieren onderzoek dat is gedaan vanuit een bureaustoel en is gebaseerd op getallen die weer zijn gebaseerd op andere getallen en aannamen. Bij onderzoeken van de mate van hinder die mensen ondervinden ten gevolge van het wegverkeer worden geen metingen uitgevoerd en worden geen mensen geïnterviewd. De mate van hinder wordt hierbij gebaseerd op de berekende equivalente (soort gemiddelde) geluidnivo's die overdag, 's avonds en 's nachts op een bepaalde plaats heersen ten gevolge van het wegverkeer.

hinderbepaling versus werkelijke hinder

In de berekeningen worden niet alle motorvoertuigen meegenomen, maar alleen de personenauto's en vergelijkbare kleine bestelwagens en de vrachtwagens, inklusief bussen. In het model van de berekeningen vormen deze motorvoertuigen een konstante verkeersstroom met een gemiddelde geluidproduktie en met een konstante snelheid die op de betreffende weg toegestaan is, dus bijvoorbeeld 50 km/uur in stedelijk gebied. Vooral in stedelijk gebied heeft deze wijze van hinderbepaling nauwelijks enige overeenkomst met de werkelijk ervaren hinder.

Wat niet in de berekeningen is opgenomen, en dus ook niet in de bepaling van de mate van hinder en het aantal gehinderden, zijn:

 • de bromfietsen met of zonder illegale uitlaat (meestal met),
 • het sterk stijgende aantal brommobielen,
 • de motorfietsen met of zonder illegale uitlaat (meestal met),
 • auto's met of zonder illegale of geprepareerde uitlaat,
 • auto's met ingebouwde muziekinstallaties van groot vermogen,
 • optrekkend en afremmend verkeer met of zonder slippende banden,
 • (container-) vrachtwagens met vrij bewegende lading,
 • vrachtwagens met koelmachines,
 • graafmachines,
 • tractoren,
 • hulpdiensten met sirenes dag en nacht etc.

Bovendien worden mensen niet gehinderd door ‘gemiddelden’, maar door de kortstondige pieken van het geluid. Het in opdracht van het Ministerie van VROM uitgevoerde onderzoek genoemde aantal gehinderden heeft dus niets te maken met het werkelijk aantal gehinderden, dat aanzienlijk hoger is.

handhaven

Om het tij te keren wordt in het onderzoek geadviseerd om in Brussel aan te dringen op verscherping van de voertuigeisen (stillere auto's en stillere banden). Ik adviseer de onderzoekers en de overheden om van achter hun computerschermen op te staan uit hun bureaustoelen, alle papieren en onderzoeken te laten liggen en eindelijk eens met eigen ogen en oren te gaan waarnemen wat er feitelijk aan de hand is met de geluidhinder. Vervolgens zich niet achter Brussel te verbergen, maar te gaan handhaven wat wettelijk is vastgelegd. Neem in de APK-keuringen van personenauto's een eenvoudige geluidtest op waarmee de grootse herriemakers eruit gefilterd worden of kontroleer de uitlaatdempers op goedkeuringseisen of op aangebrachte wijzigingen. Voer tevens een APK-keuring voor motoren in en kontroleer ook hier de uitlaatdempers. Maak het voor de kontrolerende politieagent eenvoudiger om iemand te bekeuren op te veel herrie, zonder dat de rechter achteraf de bekeuring teniet kan doen vanwege een niet volgens de (laboratorium-) regels uitgevoerde geluidmeting. De nieuwe vrachtwagens zijn al bijna stiller dan de personenauto's. Maak daarom werk van het terugdringen van bijkomende geluiden zoals van koelmachines en losliggende lading.

Jos Reubsaet,
Adviesburo Jos Reubsaet
St. Franciscusweg 29
6416 ET Heerlen

home...