Definitief actieplan voor Rijkswegen vastgesteld

SenterNovem, 25 september 2008

Op 7 juli 2008 is het definitieve actieplan van rijkswegen vastgesteld door de minister van Verkeer en Waterstaat. Het actieplan heeft betrekking op alle rijkswegen in Nederland, die in het beheer zijn van Rijkswaterstaat. Het actieplan is sinds 25 september 2008 te vinden op de website van Rijkswaterstaat.

 

Een voorbeeld uit het acieplan, omgeving Amsterdam

In het actieplan voor rijkswegen zijn de locaties beschreven waar geluidsknelpunten door rijkswegen voorkomen. Daarnaast presenteert het actieplan geluidsmaatregelen die de komende vijf jaar gepland zijn om het aantal knelpunten terug te dringen. Voorbeelden van deze maatregelen zijn geluidsschermen en stil asfalt. Tenslotte worden de te verwachten effecten van de geluidsmaatregelen in beeld gebracht.

Het ontwerp van het actieplan heeft van 18 maart tot en met 28 april 2008 ter inzage gelegen. In die periode zijn er bij het inspraakpunt 30 zienswijzen ingediend. De kernpunten van alle ingediende zienswijzen en een gedetailleerde beantwoording daarvan zijn opgenomen in de Nota van Antwoord dat onderdeel is van het definitieve actieplan.

Bron: Via Nieuwsbank, klik hier voor het actieplan

home...