(Het volledige artikel kunt u hier downloaden. Zie hieronder een korte samenvatting)

Het berekenen van vliegtuiggeluid

Dick Bergmans, Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium, augustus 2008

Net als in andere Europese landen zal in de toekomst ook in Nederland een nieuwe rekenmethode geïmplementeerd worden. Wat zijn de verschillen?

In de toekomst is te verwachten dat het Nederlandse rekenvoorschrift voor het berekenen van vliegtuiggeluid rondom luchthavens vervangen wordt door de nieuwe methode van ECAC.CEAC doc.29 Veranderen de geluidscontouren en dus de normstelling bij invoering van doc.29?

Het artikel gaat in op de modelmatige en de invoerverschillen tussen het Nederlandse rekenvoorschrift en doc.29. Tevens wordt het kader geschetst, waarbinnen de ontwikkelingen ten aanzien van het berekenen van vliegtuiggeluid zich momenteel afspelen (NL, EU, ECAC en ICAO). Het doel is de gebruikers, handhavers en beleidmakers te informeren. Naast de beschrijving van de verschillen en het kader is één modelmatig verschil uitgewerkt, namelijk bochten (zie het bijgevoegde plaatje). Dit geeft alleen een doorkijk naar de toekomst met de daarbij te verwachten verschillen.

Discussie
Het implementeren van een nieuwe rekenmethode heeft consequenties voor de normstelling van geluid in het gebied rondom een luchthaven. Een andere rekenmethode leidt tot andere resultaten. Het zou wenselijk zijn dat in de toekomst Nederlandse berekeningen ongeachte de gebruiker van de methode dezelfde uitkomsten genereert. Om dit te kunnen realiseren zullen er nog allerlei Nederlandse (of Europese) afspraken gemaakt moeten worden aan de invoerzijde en dient elke partij bijvoorkeur met dezelfde software te rekenen.

 

home...