ZEURPRUIM KLOPT HET OP

De algemene rekenkamer heeft in maart 2009 een vernietigend rapport doen verschijnen over het beleid voor wegverkeersgeluid. 

Burgers zijn op dit moment onvoldoende beschermd tegen geluidhinder van wegverkeer. Zowel de preventie als de aanpak van bestaande knelpunten schiet tekort volgens de Rekenkamer.

Maar in plaats dat minister Cramer zich excuseert voor dit beschamende resultaat van 30 jaar Wet geluidhinder, zegt ze dat zij zich gesteund voelt in haar aanpak van geluidsoverlast. Want wat is mw. Cramer van plan? Ze is van plan geluidsproductieplafonds voor rijkswegen in te voeren.

De meeste overlast bestaat echter niet langs rijkswegen, maar langs gemeentelijk wegen. Dat weten de ambtenaren van mw. Cramer drommels goed, het is al jarenlang geroepen in de Milieubalansen.

Inmiddels wordt al 10 jaar gewerkt aan die plafonds. Eerst waren er de emmissieplafonds. Toen kwam het MIG project, en inmiddels is hetzelfde plan omgedoopt in SWUNG. De gebreken van de Wgh zijn al sinds eind jaren 80 bekend. Maar het lukt het ministerie van mw. Cramer niet om plafonds in te voeren. Eindeloos gepolder tussen V&W en VROM heeft nog steeds geen resultaat opgeleverd. Ook gemeentes en provincies zijn nog lang niet klaar. Je zal als wegbeheerder ook wel gekke Henkie zijn om je vrijwillig te verbinden het geluid, dat eerst vogelvrij was, te gaan handhaven.

Daarom geeft Zeurpruim de minister van VROM een gratis tip. Er hoeft namelijk slechts een klein ding in de wet aangepast te worden.

Vervang het zogenaamde "toekomstig maatgevend jaar" door de "weg met volledige benutting". Overal in Nederland. Dan worden geluidsmaatregelen werkelijk toekomstvast. Soms komen er wat meer maatregelen dan strikt noodzakelijk, maar dat compenseert alleen maar het gebrek aan handhaving van de afgelopen 30 jaar.  Hiermee wordt de eerste klacht van de Rekenkamer opgelost.

En dan nog de sanering. Na 30 jaar is die nog niet klaar. Simpelweg omdat er onvoldoende geld voor is. Dit verwijt Zeurpruim niet zozeer de minister. Hoewel haar voorgangers maar al te graag sneden in de saneringsbudgetten, is het vooral de Tweede Kamer die dit heeft laten gebeuren. Als dat geld voor de sanering er niet komt, moeten we maar wachten tot de burgers in opstand komen. En die hebben op dit moment zorgen over andere dingen. Dat wordt wachten op een nieuwe hoogconjuctuur.

Met vriendelijke groet,
Zeurpruim, 31 maart 2009

 

home...