Rekenmethode voor 30 km/uur-wegen

Nieuwsbericht VROMTotaal, 5 november 2009

Ook op 30 km/uur-wegen wordt geluidhinder steeds vaker een probleem. Formeel vallen deze wegen buiten de Wet geluidhinder maar in de praktijk worden de geluidnormen ook daar nogal eens overschreden. Reden voor CROW om een aangepaste rekenmethode te ontwikkelen.

30 km/h-wegen zijn niet in de Wet geluidhinder terug te vinden omdat het niet reëel leek dat voor dergelijke wegen de geluidbelasting op de gevel de grenswaarde van 50 dB(A) zou overschrijden. De laatste tien jaar is er een groot aantal 30 km/uur-wegen bijgekomen. Uit de praktijk is gebleken dat er situaties zijn waar de voorkeursgrenswaarde overschreden wordt.

Het wetsvoorstel om de Wet geluidhinder te wijzigen is echter niet doorgegaan en zodoende was er geen noodzaak het RMG 2006 geschikt te maken om berekeningen uit te voeren bij 30 km/h. In het kader van ‘goede ruimtelijke ordening’ is het onderzoeken van de geluidsituatie van dergelijke wegen echter wel van belang, zo vindt CROW die een aangepaste rekenmethode voorstelt.

Kortweg komt het er op neer dat de situatie wordt gemodelleerd analoog aan de manier waarop bij 50 km/uur gemodelleerd wordt. De emissiekentallen van het RMG 2006 zijn bruikbaar voor berekeningen bij 30 km/uur. Bij van dicht asfaltbeton afwijkende wegdektypen wordt een wegdekcorrectie toegepast. De wegdekcorrecties van enkele veel voorkomende wegdektypen bij 30 km/uur wegen zijn in het infoblad opgenomen.

In het geval van de aanwezigheid van obstakels of kruispunten die tot gevolg hebben dat voertuigen moeten afremmen en optrekken, wordt een optrekcorrectie of optrektoeslag toegepast. De systematiek van deze toeslagen is gelijk aan het huidige RMG. De weg wordt gemodelleerd met een voertuigsnelheid van 30 km/uur, waarna de obstakelcorrectie wordt toegepast.

Bron: VROMTotaal.nl

 

home...