Ingezonden brief: De stem van Sacha de Boer

2 november 2009

De kop boven het bericht over de stem van Sacha Boer (klik hier voor het artikel daarover)  namelijk dat haar stem de mooiste is, is niet in overeenstemming met het artikel eronder.

Specsavers Audiciens heeft onderzoek gedaan onder mensen met een gehoorapparaat. Dat zijn dus mensen met een gehoorprobleem. Zij zijn nu niet direct de mensen die een goed geluidbeeld ontvangen.

De conclusie kan hooguit luiden dat Sacha de duidelijkste stem heeft, maar de mooiste? Sacha spreekt namelijk polderNederlands. Dat kan je goed horen aan de wijze waarop zij de 'IJ' uitspreekt. Zij zegt namelijk: 'ai'.

De heldere 'IJ' - klank is aan het verdwijnen. Dat is een ontwikkeling die al een poosje aan de gang is. Steeds meer jongeren spreken de IJ uit als ai. Ik vind dat niet zo mooi. Het laat overigens onverlet dat Sacha een mooie vrouw is.

J. Kramer
Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG)

home...