30 jaar wet geluidhinder op 16 februari 2009

Redactie, 1 en 28 februari 2009

 

 

De eerste zin van de Wet geluidhinder luidt:

 

 

"Wet van 16 februari 1979, houdende regels inzake het voorkomen of beperken van geluidhinder"

Is er op 16 februari tijd voor een feestje? Of is er reden tot zorg? Hieronder reacties van de lezers van Geluidnieuws. 


Hans van Dijkhuizen, Milieuadviseur Geluid, Gemeente Utrecht

Met 30 jaar Wet geluidhinder is er veel niet bereikt als je de kritische pessimistische medemens moet geloven. De optimist zegt zonder Wgh had het nu nog veel slechter geweest dus we hebben veel bereikt met name in de preventie hoek gekoppeld aan de Wro. In deze tegenstelling zit wat mij betreft eigenlijk mooi de paradox van de Wet geluidhinder opgesloten. Succesvol in het preventieve kader (Wro gerelateerd) en zwak in het nalevende spoor (handhaving). Op zich is dat logisch want de Wgh is/was vooral gekoppeld aan planologische veranderingen. Om die reden heeft wat mij betreft de optimist gelijk dat de Wgh goed heeft gefunctioneerd echter de pessimist heeft wel de zwakke punten blootgelegd. Deze zwakke punten worden met het verstrijken van de tijd alleen maar groter door wat we noemen de volume of autonome ontwikkeling. Na 30 jaar is het dus tijd voor bezinning en wordt er hard gewerkt aan SWUNG waar naast het preventieve karakter ook het element naleving een prominentere rol moet gaan krijgen. We moeten ons echter wel beseffen dat als er van rijkswege naleving wordt ge´ntroduceerd en de wens om behoud van de preventieve bescherming niet wordt losgelaten dat dit per saldo (veel) geld gaat kosten. Enerzijds zullen deze kosten bestaan uit de zogenaamde handhavingsgatkosten (herstellen wat onder de Wgh is scheef gegroeid) en anderzijds uit de toepassing van de naleving nieuwe stijl uit SWUNG. De kosten voor de naleving nieuwe stijl zijn onderdeel van nieuwe (ruimtelijke) besluiten en dienen idealiter onderdeel uit te maken van deze besluiten. De kosten voor het handhavingsgat zijn incidentele kosten (vergelijkbaar met de saneringsregeling uit de Wgh) en zouden daarom gedragen moeten worden door het rijk.

De optimist denkt, gelukkig er komt een goed instrument in aanvulling op die oude vertrouwde goede Wet geluidhinder. De pessimist is van mening dat het een goede zaak zou zijn die naleving te introduceren maar dat de kosten te hoog zijn en dat het rijk deze niet wil dragen. Het frappante is dat de optimist en de pessimist beide van mening zijn dat het toevoegen van naleving een goede zaak zou zijn maar de realiteit van de toekomst van SWUNG door beide verschillend wordt ingeschat.

Persoonlijk zou ik het een goede zaak vinden dat het volledige SWUNG traject (SWUNG I+II) wordt doorgezet. Zodat ik me binnen, pak en weg, 2 jaar optimist mag noemen. Echter als ik pessimistisch denk is het niet onmogelijk dat we over twee jaar nog onze oude vertrouwde Wet geluidhinder hebben die dan na meer dan 30 jaar nog steeds still going strong is. Als optimist wil ik dan ook eindigen met mijn credo zonder SWUNG II mag er geen SWUNG I komen.

Met vriendelijke groet, Hans van Dijkhuizen


Riek Westerhof, projectmedewerker Stichting Klank

Naar ons idee is het een feestje waard dat de wet Geluidhinder dertig jaren bestaat. De vraag is wie dat feestje gaan vieren? Een omwonende van Schiphol is denkelijk nog niet in feeststemming. maar een inwoner van Amsterdam die merkt dat er aandacht is voor "stille plekken in de stad" zou wel eens enthousiast kunnen zijn voor het jublileum.

Wij van Stichting Klank nemen graag deel aan de feestvreugde omdat we maar al te goed beseffen dat als er niks was geregeld we nu wel eens in een oorverdovende herrie zouden kunnen leven.

Onze indruk is dat het onderwerp: "regelgeving op het gebied van omgevingsgeluid" niet erg populair is omdat de problemen rond Schiphol erg domineren in de media. Wij proberen o.a. door klankwandelingen te organiseren mensen meer bewust te maken van de impact van omgevingsgeluiden. Zo gaan we op 29 april a.s. in Utrecht de Noise Awareness Day opluisteren zie http://www.lhh.org/noise 

Een ander actueel actiepunt van ons is, dat de stad Utrecht werk gaat maken van stille gebieden; Onze hoop is gevestigd op het Aktieplan Geluid met beleidspunten op dit onderwerp. zie http://www.stichtingklank.nl/agenda/index.html.

Misschien is dat wel een mooi aanknopingspunt voor dit jubileumjaar om in heel Nederland de Aktieplannen Geluid onder de aandacht te brengen, met name gericht op de kwaliteit van het omgevingsgeluid. Waarom niet op 29 april a.s. de Noise Awareness Day (zie Noise Awareness Day)? Als we de conclusies van de Gezondheidsraad voor "oren" houden, is dit onderwerp minstens zo belangrijk als "fijnstof" en/of verkeersoverlast

We horen het graag hoe, waar en wanneer het feest wordt gevierd,
met vriendelijke groet
Riek Westerhof


Elly Waterman, dBvision. Tekortkomingen simpel oplossen.

Tijd voor een feestje, ja! Want waar waren we geweest zonder de Wet geluidhinder. Hoeveel lawaaiige woonwijken zouden we niet gehad hebben....  Kijk in mijn huidige woonplaats Zoetermeer. Ten zuiden van de A12 en de spoorlijn Den Haag-Utrecht ligt een hele hoge geluidswal, en daarachter een grote woonwijk waar je niets van het verkeerslawaai hoort. Maar dan ten noorden - ja daar woon ik toevallig zelf sinds kort. De geluidscontouren rijken tot diep in de woonwijk. En ik vermoed dat daar voorlopig niet veel aan zal gebeuren. Het is gewoon niet erg genoeg. Maar sommige van de huizen die binnen de geluidscontour van Rijkswaterstaat liggen, staan wel al heel lang te koop. Is het werkelijk slim om losse woningen in het buitengebied te isoleren, en de grote stedelijke gebieden te laten liggen? Wat voor effect heeft die eeuwige geluidsdruk op de oren van de Zoetermeerse jeugd bijvoorbeeld? Je vraagt je af, waarom het leven in Zoetermeer zo anders is dan Alphen in Alphen aan den Rijn, dat niet aan zo een drukke snelweg ligt, en waar ik eerder woonde. Ja, een suggestieve vraag. Maar zeker is dat er nogal wat lekken in de Wgh zitten, ook na 30 jaar nog.
 

Geluidswal en geluidscontouren A12 en spoorlijn in Zoetermeer

Professioneel gezien hebben we toch ook veel plezier van de Wgh. Het aantal abonnees van Geluidnieuws laat dit al zien. Nog steeds zijn er veel vacatures voor geluidsexperts. Werken aan geluid is uitdagend, en niet alleen omdat de Wgh zo ingewikkeld is. Belangenafwegingen tussen geluid, uitzicht, onderhoud en geld zijn bijzonder interessant. Het modelleren van de werkelijkheid met steeds mooiere hulpmiddelen is dat ook.

Maar vanuit je professie kom je toch telkens weer rare dingen tegen in de Wgh. Waarom worden die tekortkomingen niet gewoon op een simpele manier opgelost? Voor het handhaven van hogere waarden hoeft er toch niet een geheel nieuwe wet te komen? Het lijkt me dat een enkel extra artikel in de huidige wet voldoende is. "Het bevoegd gezag dient ervoor zorg te dragen dat de door hen verleende hogere waarden worden gehandhaafd en dient hierover jaarlijks te rapporteren". Dan heb je het voor gemeentes en provincies meteen ook geregeld. Dit heeft ook als effect dat toekomstvast wordt gebouwd, en niet met een glijdende prognose. En daarbij moet VROM ook nog even rechtzetten dat je ook bij voldoen aan de voorkeurswaarde een "hogere waarde" vaststelt, namelijk de voorkeurswaarde. Dit alles met ingang van vandaag.

Enkele rare dingen in de Wgh zijn ook een feestje, daar kan je je echt vrolijk over maken. Een paar voorbeelden:

  • De term hogere waarde. Men gaat saneren, het wordt (veel) stiller, en vaak moet er dan toch een hogere waarde worden vastgesteld. De term alleen al roept de bezwaren op. Bewoner: "het is hier al zo een pokkeherrie, en nu nog een hogere waarde!". Verzin iets anders. Stel een lagere waarde vast als het geluid lager wordt. En stel een hogere vast als het hoger wordt. Simpel en duidelijk lijkt me.

  • Scholen. Sinds de invoering van de Lden, kan voor scholen de nacht en avond buiten beschouwing blijven. Maar hoe? Stel je in de formule van de Lden de waarde voor nacht en avond op nul dB (en blijf je delen door 24 uur) of moet je alleen het equivalente geluidsniveau over de dagperiode nemen? Dit scheelt 3 dB. Maar was de normering voor Lden niet 2 dB lager vastgesteld dan de etmaalwaarde? Wat is in dit geval dan normneutraal? VROM, los dit probleempje aub eventjes op....

  • En dan 1987 voor spoorlijnen. Eindelijk is dat via het Besluit geluidhinder uit het oude Bgs gehaald, en hoef je via de eindmelding geen berekeningen meer aan 1987 te doen. Maar helaas, in de Wgh staat nog steeds, bij de tracÚwetartikelen, dat je voor 1987 moet blijven rekenen. Los dit even op svp, we zeulen al 30 jaar met 1987, met de wrakke gegevens uit Aswin, ooit bij elkaar gesprokkeld maar niet als waarheid voor de komende 50 jaar. Verklaar de eindmelding gewoon universeel geldig.

Voor nog meer leuks, zie het artikel op de Geluidwiki, Inconsistenties Wet geluidhinder, daar kunt u zelf uw eigen voorbeelden toevoegen. Wie weet, leest VROM mee.


Hieronder de bijdrage van Geluidnieuws zelf - inspiratiebronnen, van het internet geplukt. Overigens bestaat Geluidnieuws dit jaar ook alweer 10 jaar....

  

 

...home